חשיבה

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
חשיבה by Mind Map: חשיבה

1. פעילות העוסקת במידע הנקלט מהסביבה על ידי החושים או הנשלף מהזיכרון, ובעיבודו או ארגונו מחדש במוח.

2. עוסקת גם בתהליכים שונים ליצירת מידע חדש והבניית הידע

3. חשיבה מסדר גבוהה

3.1. מיומניות חשיבה

3.2. אסטרטגיות חשיבה

3.2.1. פתרון בעיות

3.2.1.1. העלאת אפשריות מגוונות לצורך פתרון הבעיה

3.2.1.2. קבלת החלטות

3.2.2. טעינת טיעון

3.2.3. שאלת שאלות

3.2.4. הסקת מסקנות

3.2.5. מיזוג

3.2.6. הערכת מסרי מידיה

3.2.7. הגדרת הבעיה המידענית

3.2.8. הערכת מקורות מידע

3.2.9. מיון

3.2.10. הסקת מסקנות

3.2.11. השוואה

3.2.12. העלאת מגוון נקודות מבט

3.2.13. בידוד משתנים

4. רעיונות, סמלים וייצוגים מנטליים

4.1. למידה משמעותית

5. סוגי חשיבה

5.1. חשיבה מדעית

5.2. חשיבה רפלקטיבית

5.3. חשיבה ביקורתית

5.4. חשיבה מתמטית

5.5. חשיבה מוחשית

5.6. חשיבה מופשטת

5.7. חשיבה לינארית

5.8. חשיבה אנליטית

5.9. חשיבה ויזואלית

5.10. חשיבה דדוקטיבית

5.11. חשיבה אינדקטיבית

5.12. חשיבה מטה קוגניטיבית

5.12.1. חשיבה מטה אסטרטגית