Teori Pilihan Awam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teori Pilihan Awam by Mind Map: Teori Pilihan Awam

1. Penyediaan barangan awam melalui proses awam dan terlibatnya ahli politik.

1.1. Ahli politik seringkali menyediakan barangan awam yang memenuhi kehendak orang awam agar mereka diundi untuk pilihan raya akan datang.

2. -Memberikan lebih banyak pilihan kepada orang awam. -Keputusan dibuat oleh individu yang membawa sepakat. -Mengurangkan campur tangan kerajaan. -Keuntungan yang maksima..

2.1. Cabaran menentukan apa yang terbaik "penyelesaian yang tidak sempurna".

3. Aspek-aspek yang dibincangkan: -perlembagaan dan demokrasi -pengundian-manipulasi politik