Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROCES UČENJA by Mind Map: PROCES UČENJA

1. Iskustvo

1.1. Primjena iskustva

1.2. Pozitivno ili negativno

2. Organizacija učenja

2.1. Plan učenja

2.2. Primjena strategija

3. Kognitivni faktori

3.1. Koncentracija

3.2. Razmišljanje

3.3. Pamćenje

4. Okruženje

4.1. Materijalni uvjeti

4.2. Motiviranost svih sudionica (učitelji, roditelji)

4.3. IKT u nastavi

5. Afektivni faktori

5.1. Interes

5.2. Vjera u pozitivni ishod

5.3. Uvjerenja

5.4. Motivacija