PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS by Mind Map: PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

1. Llei de riscos 31/1995

2. Definicions

2.1. Risc laboral

2.2. Dany

2.3. Accident

2.4. Malaltia professional

2.5. Prevenció

2.6. Protecció

3. Drets i deures

3.1. deures

3.2. drets

4. Factors de Risc

4.1. De seguretat

4.2. Medioambientals

4.2.1. Fisics

4.2.2. Químics

4.2.3. Biológics

4.3. Càrrega treball

4.4. Organització

4.5. Característiques personals

4.6. Formació o experiència

4.7. Actes perillosos

5. ACCIÓ PREVENTIVA

5.1. PLA DE PREVENCIÓ

5.1.1. S'identifiquen els riscos

5.1.1.1. S'avaluen els riscos

5.1.1.1.1. Es prenen mesures

5.2. Modalitats prevenció

5.3. representants treballadors