PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS by Mind Map: PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

1. Llei de riscos 31/1995

2. Definicions

2.1. Risc laboral

2.2. Dany

2.3. Accident

2.4. Malaltia professional

2.5. Prevenció

2.6. Protecció

3. Factors de Risc

3.1. De seguretat

3.2. Medioambientals

3.2.1. Fisics

3.2.2. Químics

3.2.3. Biológics

3.3. Càrrega treball

3.4. Organització

3.5. Característiques personals

3.6. Formació o experiència

3.7. Actes perillosos

4. Drets i deures

4.1. deures

4.2. drets

5. ACCIÓ PREVENTIVA

5.1. PLA DE PREVENCIÓ

5.1.1. S'identifiquen els riscos

5.1.1.1. S'avaluen els riscos

5.1.1.1.1. Es prenen mesures

5.2. Modalitats prevenció

5.3. representants treballadors