Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teatro by Mind Map: Teatro

1. Introdución

1.1. Drama

1.1.1. δράω

1.1.2. Accións de personaxes míticos

1.1.2.1. Reconstrución das súas actividades

1.2. Nacemento

1.2.1. Atenas

1.2.2. Século VI a.C

1.3. Unía

1.3.1. Palabra

1.3.2. Música

1.3.3. Danza

1.4. Parecíase máis á ópera ou ao teatro musical

1.5. Os actores levaban

1.5.1. Máscaras

1.5.2. Disfraces

1.5.3. Coturnos

1.5.3.1. Traxedia

1.5.3.2. Concedían unha elevación moral

1.6. Máximo de 3 actores

1.6.1. Un actor representaba varios papeis

1.6.2. Todos eran homes

1.7. Interviña o coro

1.7.1. Fundamental

1.7.2. Era un personaxe máis

1.7.3. Formado por

1.7.3.1. Coreutas

1.7.3.2. Corifeo

1.7.3.2.1. Dirixía o coro

1.8. Orixe

1.8.1. Culto a Dioniso

1.8.1.1. Deus da vexetación

1.8.1.2. Deus que morre e renace

1.8.2. Rituais dionisíacos

1.8.2.1. Homes con máscaras danzaban

1.8.2.1.1. Representaban seres míticos

1.8.2.1.2. Reconstruían"τἀ πάθεα τοῠ Διοωύσου"

1.8.2.2. Os seus seguidores entraban en éxtase

1.8.2.2.1. O deus mostráballes unha percepción diferente da realidade

1.8.2.3. Relacionado con dous elementos

1.8.2.3.1. Perturbación dos sentidos

1.8.2.3.2. Transformación

1.8.3. Dioniso era o deus dos estratos pobres

1.8.3.1. No seu culto participaban persoas de distinta procedencia social

1.8.3.2. Nel conflúen

1.8.3.2.1. Democracia

1.8.3.2.2. Teatro

1.8.4. Grandes Dionisas

1.8.4.1. Festas dionisíacas

1.8.4.2. Acollían concursos dramáticos

1.9. Para os atenienses ir ao teatro era un deber

1.10. O teatro era

1.10.1. Obra de arte

1.10.2. Institución ligada á actividade cívica e social

1.10.3. Espectáculo popular

1.10.4. Acto relixioso

1.11. Elementos escenográficos

1.11.1. Traxedia

1.11.1.1. Vestiduras luxosas

1.11.1.2. Coturno

1.11.1.3. Máscaras tráxicas

1.11.2. Comedia

1.11.2.1. Disfraces grotescos

1.11.2.2. Máscaras cómicas

1.11.3. Elementos

1.11.3.1. Actores

1.11.3.1.1. Máximo de 3

1.11.3.1.2. Homes

1.11.3.1.3. Podían intervir nenos ou personaxes mudos

1.11.3.2. Coro

1.11.3.2.1. Cantaba e bailaba

1.12. Contexto histórico

1.12.1. Entre os anos 490 e 479 a. C

1.12.1.1. Guerras Médicas

1.12.2. No 477 a. C.

1.12.2.1. Liga de Delos

1.12.3. No 462 a. C

1.12.3.1. Talasocracia ateniense

1.12.4. Entre os anos 443- 429 a. C.

1.12.4.1. Reformas democráticas de Pericles y Efialtes

1.12.5. 431-404 a. C

1.12.5.1. Século de Pericles

1.12.6. 404 a. C.

1.12.6.1. Tiranía dos Trinta

1.12.7. 403 a.C

1.12.7.1. Restablecemento da democracia en Atenas

1.13. Traxedia

1.13.1. Introdución

1.13.1.1. Significa "canto da cabra"

1.13.1.1.1. μολπή

1.13.1.1.2. Combinación de canto e danza realizados ante o altar de Dioniso despois do sacrificio dunha cabra

1.13.1.2. Carácter relixioso e sagrado

1.13.1.3. Elementos básicos

1.13.1.3.1. Conflictos entre homes e deuses

1.13.1.3.2. Límites da liberdade persoal

1.13.1.3.3. Papel do destino

1.13.1.4. A traxedia só se consolidou na sociedade grega

1.13.1.5. Os personaxes non son cidadáns sinxelos

1.13.1.5.1. Reis que viviron nun pasado remoto

1.13.1.6. Moitas traxedias desenvólvense nun pazo ou templo

1.13.2. Temas

1.13.2.1. Sacados dos ciclos míticos

1.13.2.1.1. Lendas coñecidas por todos

1.13.2.2. Intensos enfrontamentos

1.13.2.2.1. Mortes

1.13.2.2.2. Odio

1.13.2.2.3. Vinganza

1.13.2.3. Crímenes familiares

1.13.2.4. Feito central

1.13.2.4.1. Morte de alguén

1.13.2.5. A morte non soe representarse en escena

1.13.2.5.1. Móstrase a desgraza do heroe

1.13.2.6. Hai unha catástrofe (καταστροφή)

1.13.2.6.1. A destrución do heroe non se debe a súa maldade

1.13.2.7. Non se contempla a moral

1.13.2.8. A destrución do heroe provoca medo nos espectadores

1.13.2.8.1. A traxedia explica a fráxil condición do ser humano

1.13.3. Lingua

1.13.3.1. Linguaxe

1.13.3.1.1. Solemne

1.13.3.1.2. Suntuosa

1.13.3.1.3. Bonita

1.13.3.2. Poesía

1.13.3.2.1. Escrito en verso

1.13.4. Competición

1.13.4.1. Grandes Dionisas

1.13.4.1.1. Finais de marzo

1.13.4.1.2. Organizadas polo Estado

1.13.4.1.3. Os cidadáns máis ricos encargábanse do coro

1.13.4.2. Torneo tráxico

1.13.4.2.1. 3 poetas

1.13.4.2.2. Cada poeta presentaba

1.13.4.3. A tetraloxía representábase no mesmo dia

1.13.4.3.1. En toral levaba tres días

1.13.4.4. O cuarto día representábanse os dramas satíricos

1.13.4.5. Elección do gañador

1.13.4.5.1. Xurado de 10 persoas elixidas ao azar

1.13.4.5.2. Escribían a clasificación final nunha taboíña

1.13.5. Partes

1.13.5.1. Prólogo (πρόλογος)

1.13.5.1.1. Inicio da obra

1.13.5.1.2. Sitúa a historia nun tempo e lugar

1.13.5.1.3. Explica os antecedentes

1.13.5.1.4. Pode ser

1.13.5.2. Párodo (πάροδος)

1.13.5.2.1. Primeira canción do coro

1.13.5.2.2. Toma o seu nome dos dous pasillos laterais do teatro que dan acceso a orchestra

1.13.5.3. Episodios (έπεισόδια)

1.13.5.3.1. Partes recitadas polos actores

1.13.5.3.2. Os actores

1.13.5.4. Estásimos (στάσιμος)

1.13.5.4.1. Cantos do coro

1.13.5.4.2. Intercalábanse nos episodios

1.13.5.4.3. Permitíanlle aos actores cambiar a vestimenta

1.13.5.4.4. A acción non avanzaba

1.13.5.4.5. O coro

1.13.5.4.6. O coro tiña un papel educativo

1.13.5.4.7. Os membros do coro móvense coma un só

1.13.5.5. Éxodo (ἔξοδος)

1.13.5.5.1. Parte despois do último canto do coro

1.13.5.5.2. O coro abandona a escena

1.13.5.5.3. O coro alude ao poder dos deuses

1.14. Comedia

1.14.1. Carcetrísticas

1.14.1.1. Dous tipos

1.14.1.1.1. Temas de ficción a partir dos problemas da polis

1.14.1.1.2. Argumentos de índole amorosa

1.14.1.2. Linguaxe popular

1.14.1.3. Os personaxes son

1.14.1.3.1. Persoas sinxelas

1.14.1.3.2. Deuses ridiculizados

1.14.1.3.3. Animais

1.14.2. Orixe

1.14.2.1. Festividade en honor a Dioniso

1.14.2.2. Influenza do drama siciliano

1.14.2.2.1. Efectos da trama

1.14.2.3. Komos

1.14.2.3.1. Procesión de comparsas que cantaban e bailaban

1.14.2.4. Mantiña o elemento fálico

1.14.2.5. Comedia máis antiga

1.14.2.5.1. Os acarnienses de Aristófanes

1.14.3. Estrutura

1.14.3.1. Prólogo (πρόλογος)

1.14.3.1.1. Escena que abre a obra

1.14.3.2. Entrada do coro (πάροδος)

1.14.3.2.1. Escena na que entra o coro

1.14.3.3. Debate (ἀγών)

1.14.3.3.1. Debate entre os adversarios sobre o tema da obra

1.14.3.3.2. O primeiro en falar adoita ser o perdedor

1.14.3.4. Marcha cara diante (παρά-βασις)

1.14.3.4.1. O corifeo diríxese ao público

1.14.3.5. Episodios (έπεισόδια)

1.14.3.5.1. Continúan coa trama xeral

1.14.3.6. Éxodos (ἔξοδος)

1.14.3.6.1. Escena final alegre

1.14.3.6.2. Remata nun córdax ou danza ritual

1.14.4. Etapas

1.14.4.1. Comedia Antiga ou aristofánica

1.14.4.1.1. Representadas en Atenas no século V a.C

1.14.4.1.2. 11 obras de Arsistófanes

1.14.4.1.3. Coro de 24 membros

1.14.4.1.4. Había unha sátira ou crítica

1.14.4.2. Comedia Media

1.14.4.2.1. Case non hai datos

1.14.4.2.2. Desaparecen elementos tradicionais

1.14.4.3. Comedia Nova

1.14.4.3.1. Aparece cando a traxedia está en decadencia

1.14.4.3.2. Novos rasgos

1.14.5. Autores

1.14.5.1. Comedia Antiga

1.14.5.1.1. Aristófanes

1.14.5.1.2. Cratino

1.14.5.1.3. Ferécrates

1.14.5.1.4. Eupolis

1.14.5.2. Comedia Nova

1.14.5.2.1. Menandro

1.14.5.2.2. Filípides

1.14.5.2.3. Filemón

2. Autores cómicos

2.1. Aristófanes

2.1.1. Vida

2.1.1.1. Ἀριστοφάνης

2.1.1.2. Viviu dende o 444 a.C. ata o 385 a.C.

2.1.1.3. Viviu durante

2.1.1.3.1. A Guerra do Peloponeso

2.1.1.3.2. A hexemonía de Atenas

2.1.1.4. Postura conservadora

2.1.1.4.1. Mostrouse reacio ante calquera nova doutrina filosófica

2.1.1.5. Animadversión cara a Sócrates

2.1.1.5.1. Demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces nas mentes dos mozos

2.1.1.6. Pensa que o teatro de Eurípides é unha degradación do teatro clásico

2.1.2. Obras

2.1.2.1. As nubes

2.1.2.1.1. Fidípides é un mozo afeccionado á hípica

2.1.2.1.2. O seu pai,Estrepsíades, ten débedas

2.1.2.1.3. Estrepsíades envía ao seu fillo á escola de Sócrates

2.1.2.1.4. Sócrates dille que as nubes son deusas

2.1.2.1.5. As Nubes ordénanlle a Estrepsíades que o seu fillo sexa o que acuda á escola

2.1.2.1.6. Fidípides aprende o argumento inxusto

2.1.2.1.7. Estrepsíades di que non pagará, pensa que o seu fillo gañará mediante o argumento inxusto

2.1.2.1.8. Fidípides é corrompido e persigue ao seu pai para pegarlle

2.1.2.1.9. Estrepsíades víngase de Sócrates

2.1.2.2. Lísístrata

2.1.2.2.1. Λυσιστράτη

2.1.2.2.2. Argumento

2.1.2.2.3. Repercusión

2.1.2.2.4. Adaptacións

2.1.2.3. A asamblea de mulleres

2.1.2.3.1. Presentouse a concurso no 392 a. C

2.1.2.3.2. Contexto

2.1.2.3.3. Argumento

2.1.3. Estilo

2.1.3.1. Lingua directa e rica

2.1.3.2. Xogos de plabras, equívocos, dobre sentidos

2.1.3.3. Palabra máis longa

2.1.3.3.1. Lopado­temajo­selajo­galeo­kranio­leipsano­drim­ipo­trimmato­silfio­karabo­melito­katakeji­meno­kijl­epi­kossifo­fato­perister­alektrion­opte­kefalio­kinklo­peleio­lagoio­siraio­bafe­tragano­pterigón

2.1.3.4. Parodia a traxedia

2.1.3.5. Ataca a

2.1.3.5.1. Novos movementos intelectuais

2.1.3.5.2. Homes destacados

2.1.3.6. Os seus protagonistas son homes do pobo chan que queren vivir sen guerras

2.1.3.7. Tópicos

2.1.3.7.1. Loita de sexos

2.1.3.7.2. Mundo ao revés

2.1.3.7.3. Temas esctolóxicos

2.1.3.7.4. Escenas eróticas

2.1.3.7.5. Defectos de ambos sexos

3. Autores tráxicos

3.1. Esquilo

3.1.1. Biografía

3.1.1.1. Αισχύλος

3.1.1.2. Loitou nas guerras contra os Persas

3.1.1.2.1. No seu epitafio só fala da súa participación nas guerras

3.1.1.3. Viaxou a Siracusa como invitado por Hierón

3.1.1.3.1. As mulleres de Etna

3.1.1.4. Tivo un fillo: Euforión

3.1.1.4.1. Foi poeta tráxico

3.1.1.5. O Oráculo predecíulle que morrería aplastado por unha casa

3.1.2. Obras

3.1.2.1. Orestíada

3.1.2.2. Os persas

3.1.2.2.1. Batalla de Salamina

3.1.2.2.2. Obra teatral máis antiga conservada

3.1.2.3. Os sete contra Tebas

3.1.2.4. As suplicantes

3.1.2.5. Prometeo Encadenado

3.2. Sófocles

3.2.1. Biografía

3.2.1.1. Fillo dun rico armeiro chamado Sófilo

3.2.1.2. Director do coro de rapaces

3.2.1.3. Vence a Esquilo

3.2.1.4. Escribiu 123 traxedias

3.2.1.5. Era amigo de Heródoto e Pericles

3.2.1.6. Introduce un terceiro actor

3.2.2. Obra

3.2.2.1. Edipo Rei

3.2.2.2. Áyax

3.2.2.3. Antígona

3.2.2.4. Las Traquinias

3.2.2.5. Filoctetes

3.2.2.6. Edipo en Colono

3.2.2.7. Electra

3.3. Eurípides

3.3.1. Biografía

3.3.1.1. Ευριπίδης

3.3.1.2. Pouco apreciado no seu tempo

3.3.1.3. Fillo de Mnesarco

3.3.1.3.1. Rico terratenente

3.3.1.4. Foi copero dun gremio de Danzantes

3.3.1.5. Foi alumno de Protágoras e Arquelao

3.3.1.6. Denuncia a inxustiza de Atenas

3.3.1.7. Opta polo desterro voluntario

3.3.1.8. Introduce mulleres fortes nas súas obras

3.3.2. Obra

3.3.2.1. Ifixenia en Áulide

3.3.2.1.1. Sacrificio da filla de Agamenón

3.3.2.1.2. Comeza con Agamenón contándolle a un ancián a situación na que se atopa

3.3.2.1.3. Aquiles libra a Ifixenia de ser sacirificada

3.3.2.1.4. Ifixenia ofrécese voluntaria para o sacrificio

3.3.2.2. Medea

3.3.2.3. Hécuba

3.3.2.4. Andrómaca

4. Edipo Rei

4.1. Argumento

4.1.1. Peste en Tebas

4.1.1.1. Edipo mandou ao seu cuñado Creonte a consultar o oráculo de Delfos

4.1.1.2. A peste débese a que non se vingou a morte de Laio

4.1.1.3. Edipo pide a todo o pobo tebano que colabore no esclarecemiento do crime

4.1.2. Predicións de Tiresias

4.1.2.1. Tiresias declara que Edipo é o asasino que está buscando

4.1.3. Acusacións contra Creonte

4.1.3.1. Edipo chega á conclusión de que o ancián e Creonte puxéronse de acordo para acusalo do crime

4.1.3.2. Creonte replica que, como cuñado e amigo de Edipo, xa ten suficiente poder

4.1.4. Revelacións de Iocasta

4.1.4.1. Iocasta, esposa de Edipo, exerce de mediadora na disputa

4.1.5. Edipo conta a súa historia

4.1.5.1. Edipo relata a Iocasta que os seus pais foron Pólibo e Mérope

4.1.5.2. Apolo díxolle que se casaría coa súa nai e mataría ao seu pai

4.1.6. Noticias de Corinto

4.1.6.1. Pólibo morreu por mor da súa vellez e queren proclamar a Edipo como rei de Corinto

4.1.7. Resolución dos enigmas

4.1.7.1. Edipo comprende que Iocasta e Laio eran os seus verdadeiros pais

4.1.7.2. Edipo cégase e é desterrado

4.2. Coro

4.2.1. Ten as súas esperanzas en Edipo pero confía nos deuses

4.2.2. Personaxe conciliador

4.2.3. Quere salvar á cidade

4.3. Personaxes

4.3.1. Anteriores aos feitos

4.3.1.1. Lábdaco

4.3.1.2. Laio

4.3.1.3. Pólibo

4.3.1.4. Mérope

4.3.2. Principais

4.3.2.1. Edipo

4.3.2.2. Creonte

4.3.2.3. Tiresias

4.3.2.4. Iocasta

4.3.2.5. Corifeo

5. Bacantes

5.1. Personaxes

5.1.1. Dioniso

5.1.1.1. Deus olímpico

5.1.2. Tiresias

5.1.2.1. Adiviño cego

5.1.3. Cadmo

5.1.3.1. Irmán de Cadmo

5.1.4. Ágave

5.1.4.1. Filla de Cadmo e da deusa Harmonía

5.1.5. Penteo

5.1.5.1. Rei de Tebas

5.2. Introdución

5.2.1. Composto en Pella

5.2.2. Parte dunha tetraloxía

5.3. Xogo de antagonismos

5.3.1. O grego e o bárbaro

5.3.2. O masculino e o feminino

5.3.3. O apolíneo e o dioníisíaco

5.4. Tebas, lugar e mito

5.4.1. Dioniso foi concebido en Tebas

5.5. Moral conservadora

5.5.1. Penteo

5.5.1.1. Dioniso quere alterar a orde

5.5.1.2. O xove mostra unha moral conservadora

5.5.1.3. Dioniso leva ás mulleres a unha depravación