7 นวัตกรรม ของปัญหามลพิษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
7 นวัตกรรม ของปัญหามลพิษ by Mind Map: 7 นวัตกรรม ของปัญหามลพิษ

1. นวัฒกรรมเครื่องบีบอัดขยะ ช่วยจัดการกับขยะให้เป็นระเบียบและสะดวก ต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อนําขยะแต่ละประเภทไป ย่อยสลายตามกระบวนการ วิธีใช้งาน กดปุ่มสวิตซ์ด้านข้างเพื่อเปิดเครื่อง เมื่อนําขยะทั่วไปทิ้งลงในถังมากจนถึงตัว เซนเซอร์ด้านใน ตัวเซนเซอร์จะทําการสั่งงาน แผ่นบีบให้อัดลงไปตามที่ตั้งระบบไว้หลังจาก อัดขยะแล้วตัวเซนเซอร์จะส่งข้อความเข้าไปยัง แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ว่าสามารถนําขยะที่ บีบอัดแล้วนําส่งไปยังโรงงานย่อยสลายตาม กระบวนการต่อไป

2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กําบังรังสีเอ็กซ์และรังสี แกมมา ทําจากจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและ ยางสังเคราะห์ โดยไม่ใช้สารตะกั่วเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้วัสดุป้องกันรังสีที่มีประสิทธิภาพ และ ลดความเสี่ยงจากพิษสารตะกั่วที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ใช้เป็นสารตัวเติมผสมกับยาง สังเคราะห์ชนิดเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)มี คุณสมบัติเด่นด้านความยืดหยุ่น โค้งงอได้ดี ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น ทนทานต่อสภาพ อากาศ ประโยชน์ ป้องกันรังสีได้ดี อีกทั้งสามารถลด ความเสี่ยงต่อการรับสารตะกั่วที่เป็นพิษต่อ ร่างกาย ยังสามารถนําไปปรับใช้ประโยชน์ด้าน อื่นๆได้อย่างหลากหลาย

3. นวัตกรรมเทคโนโลยี 'รีไซเคิล' ควันพิษเป็นพลาสติก เปลี่ยนมลพิษทางอากาศจากควันไฟตามโรงงาน อุตสาหกรรม ให้กลายเป็นพลาสติกที่สามารถใช้งานได้ ท่ามกลางความฝันในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนคุณสมบัติพิเศษในการสกัด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน จากมลภาวะใน อากาศ และสามารถเปลี่ยนเป็นพลาสติกได้ แอร์คาร์บอน สามารถแยกก๊าซเรือนกระจกอย่าง คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน จากอากาศผ่านเครื่อง ปฏิกรณ์แก๊สพอลิเมอร์ ด้วยกระบวนการเปลี่ยนก๊าซเป็น ของเหลว และปรับโครงสร้างโมเลกุลอีกครั้ง ก่อนออกมา เป็นเทอร์โมพลาสติก แบบคาร์บอน เนกาทีฟ ซึ่งมีความ คุ้มค่า และประสิทธิภาพสูง

4. นวัตกรรมSMART CARA นําเศษอาหารใส่ลงไปในเครื่องหลังจากนั้นก็เริ่ม กดปุ่มทํางาน ขณะที่เครื่องทํางาน มันจะปั่นเศษ อาหารให้ละเอียด แล้วจึงทําการอบให้แห้งเพื่อไล่ ความชื้นออกจากเศษอาหาร รอประมาณ3- 4ชั่วโมงแล้วจึงเสร็จขั้นตอน ประโยชน์ จะได้ดินและปุ๋ยจากเศษอาหาร พร้อม นําไปใช้งานกับต้นไม้ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น และลด ปริมาณเศษอาหารได

5. นวัตกรรมเครื่องผสมจุลินทรีย์ เเก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้ใช้ปูนขาวเเละจุลินทรีย์เท ลงไปในถังที่ใส่สารของเครื่อง เเล้วทําการกดส วิตเปิดเพื่อให้เครื่องทํางาน เครื่องจะทําการ ผสมสารเข้าด้วยกันก็จะได้ปุ๋ยออกมาเเล้วนํา ปุ๋ยนั้นไปปรับสภาพดินงผสมจุลินทรีย์ กายภาพ ปรับค่าPHของดิน เคมีเเละชีวภาพเติมปูนขาวเเละจุลินทรีย์ เพื่อ ปรับดินเปรี้ยวให้เป็นกลาง ฟิสิกส์ กลไลการปั่นของใบพัดเพื่อการผสมสาร เข้าด้วยกัน

6. นวัตกรรมบ่อบึงประดิษฐ์ ทางเคมี แยกสารต่างๆ ในนํ้าเสียเช่น สารพิษ สภาพความเป็นกรดด่างด้วยการเติมสารเคมี ทางชีววิทยา อาศัยหลักการใช้จุลินทรีย์ ทําการ ย่อยสลาย ทางกายภาพ การตกตะกอน เช่น การดักด้วย ตะแกรง เป็นการแยกเศษขยะต่างๆ เช่น เศษไม้ ถุงพลาสติก ทางกายภาพ-เคมี การดูดซับด้วยถ่าน การ แลกเปลี่ยนประจุ ประโยชน์ จะได้นํ้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบําบัด แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือปล่อยสู่คลองอย่าง ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิต

7. นวัตกรรม BREATHE BRICK อิฐยุคใหม่ ช่วยดูดซับมลพิษในอากาศ กําจัดฝุ่นละอองในอากาศ ก่อนจะปล่อย เข้าสู่อาคาร ซึ่งนอกจากจะทําให้อากาศ ภายในอาคารบริสุทธิ์แล้ว ยังทําให้คุณภาพ ชีวิตของผู้อยู่อาศัยดีตามไปด้วย ส่วนกลางด้านในของอิฐ ได้ติดตั้งระบบ ไซโคลนดักฝุ่น ที่มีการแยกอนุภาคฝุ่น ละอองออกจากอากาศไปไว้ในถังพักที่ฐาน ของผนัง