Quản Lý Cửa Hàng Coffee House

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản Lý Cửa Hàng Coffee House by Mind Map: Quản Lý Cửa Hàng Coffee House

1. PHÒNG KINH DOANH

1.1. Phát triển thị trường, mở rộng thị trường

1.2. Huấn luyện đội ngũ quản lí, nhân viên, phục vụ

1.2.1. Soạn thảo các bài Training

1.3. Quản lý các hợp dồng kinh doanh, hợp đồng làm việc

1.3.1. Quản lý bằng file cứng (folder) và file mêm (máy tính hệ thống)

1.4. Các thay đổi liên quan đến giá thành

1.4.1. Luôn cập nhật giá thành

1.5. Đề xuất mở rộng các thị trường mới, đối tác mới.

1.6. Marketing : Chiến lược – Chính sách bán hàng – PR.Khuyến mãi – Website

1.6.1. Tự lập chiến lược.

1.6.2. Thiết kế chính sách bán hàng ưu đãi.

1.6.3. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá

1.6.4. Quản lý các website, cập nhật thông tin lên web

1.7. Thống kê số liệu – Dự trù hàng nhập – Chăm sóc khách hàng – Thưởng doanh số - Giám sát công nợ

1.7.1. Cập nhập từ phòng kế toán

1.7.2. Các chính sách tri ân khách hàng

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

2.1. NHÂN SỰ:

2.1.1. Tuyển dụng .

2.1.1.1. Thông qua fb, zalo, sđt, gmail

2.1.2. Lên kế hoach

2.1.2.1. Lên kế hoạch khi được các cấp trên phê duyệt

2.1.2.2. Sắp xếp Time phỏng vấn

2.1.2.3. Chờ xác nhận

2.1.3. Chốt lương và thỏa thuận, làm hợp đồng cho nhân viên quán

2.1.3.1. Làm hợp đồng thử việc

2.1.4. Qui trình: Nhận thông tin > Lên kế hoạch > Trình duyệt > Chốt mức lương > Quản lý hồ sơ

2.2. HÀNH CHÁNH

2.2.1. Đối ngoại

2.2.1.1. Thỏa thuận với các doanh nghiệp, khách hàng, công ty hợp tác chung

2.2.2. Báo cáo chi phí hàng tháng cho bộ phận kế toán.

2.2.2.1. Làm báo cáo chi phí phát sinh hàng tháng thông báo cho bộ phận kế toán, kiếm hóa đơn coffe

3. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

3.1. TÀI CHÍNH

3.1.1. Hoạch định nguồn vốn, phân tích – quản lý nguồn vốn

3.1.1.1. Theo các phần mêm kế toán: Excel, cân đối theo nguồn tài chính sẵn có của quán

3.1.2. Báo cáo tài chính.

3.1.2.1. Báo cáo định kì hằng tháng, hằng năm

3.2. KẾ TOÁN:

3.2.1. Báo cáo thuế, giá thành

3.2.1.1. Các văn bản phải chính xác

3.2.2. Quản lý công nợ - kho – Thủ quỹ.

3.2.2.1. Cập nhật công nợ hằng tuần, tháng

3.2.2.2. Thông báo bộ phận kho về công nợ của các đối tác

3.2.2.3. Thông báo cho thủ quỹ

3.2.3. Phân tích Lãi Lỗ - Tài sản

3.2.3.1. Dựa vào bản cân đối thu chi hàng tháng để phân tích lãi lỗ của tháng đó.

4. TỔNG KHO

4.1. Xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu coffee

4.2. Quản lý đơn giá sản phẩm

4.2.1. Cập nhật bản giá coffee

4.3. Quản lý hàng tồn kho, báo cáo hàng nhập, xuất

4.3.1. Từ phòng kế toán