Технології проектування та адміністрування БД і СД

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технології проектування та адміністрування БД і СД by Mind Map: Технології проектування та адміністрування БД і СД

1. Теоретичні знання

1.1. Бази Даних

1.1.1. Тема 1. Основні поняття датологічної моделі даних.

1.1.2. Тема 2. Реляційні таблиці. Логічні зв'язки в реляційній моделі. Операції над відношеннями.

1.1.3. Тема 3. Логічна структура та фізична модель реляційної бази даних.

1.1.4. Тема 4. Нормалізація відношень.

1.1.5. Тема 5. Проектування БД.

1.2. Мова програмування SQL

1.2.1. Тема 6. Основи SQL (Structured Query Language)

1.2.2. Тема 7. Основи MS SQL Server.

1.2.3. Тема 8. Захист СУБД

1.3. Сховища даних

1.3.1. Тема 9. Основні поняття сховища даних.

1.3.2. Тема 10. Хмарне сховище даних

2. Додаткові матеріали

2.1. Підручники

2.2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLWCoo5SF-qANaHABEiNOJ-yBcmYqOEve1

2.3. http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151202/CD961.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Практика

3.1. Розробити базу даних у MS Access

3.2. Нормалізувати дани

3.3. Cтворити базу даних мовою SQL

3.4. Створити сховище даних

4. Індивідуальний проект