Cyfrowa szkoła a cyfrowy nauczyciel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cyfrowa szkoła a cyfrowy nauczyciel by Mind Map: Cyfrowa szkoła a cyfrowy nauczyciel

1. kompetencje nauczyciela

1.1. brak chęci

1.2. brak odpowiedniego przeszkolenia

1.3. brak odpowiedniego sprzętu

1.3.1. udział w programach finansujących zakup sprzętu

1.4. brak przychylności dyrekcji

1.5. brak zainteresowania uczniów ?

1.5.1. stworzenie ciekawych programów

1.5.2. zaproponowanie ciekawych tematów zajęć

2. przychylność dyrekcji

2.1. brak zaangażowania

2.1.1. motywowanie nauczycieli

2.1.2. dofinansowanie szkoleń

2.2. brak środków finansowych

2.2.1. udział w programach finansujących zakup sprzętu

2.3. złe rozporządzenia

2.3.1. dostosowanie rozporządzeń

2.4. brak dobrze przeszkolonej kadry

3. sprzęt

3.1. finasne

3.2. umiejętność korzystania

3.2.1. przeszkolenie kadry

3.3. brak zaangażowania nauczyciela

4. przychylność władz samorządowych

4.1. brak środków finansowych

4.2. brak chęci nowelizacji

4.3. brak przeszkolonej kadry

5. uczniowie

5.1. chęć ich uczestnictwa

5.1.1. stworzenie ciekawych tematów zajęć

5.2. odpowiedni sprzęt

5.3. wyszkolona kadra