چالش های ایران خودرو

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
چالش های ایران خودرو by Mind Map: چالش های ایران خودرو

1. مشکلات فرهنگی

1.1. خرید در هر قیمت

1.1.1. کاهش کیفیت

1.1.2. عدم نیاز به توسعه محصول

1.1.3. عدم توجه به امکانات ضعیف و ارایه خدمات

1.2. عدم اعتراض به کیفیت پایین

1.3. وارد نکردن مشکلات قانونی به شرکت

2. دخالت های دولت

2.1. کیفیت پایین

2.1.1. استاندارد سازی ضعیف

2.1.2. کنترل کیفیت پایین

2.1.3. عدم توانایی رقابت با محصولات خارجی

2.2. مدیریت دستوری و ضعیف

2.2.1. کوتاه بودن دوره مدیریت

2.2.1.1. عدم اصلاحات اساسی

2.2.1.2. رانت و فساد بالا

2.2.1.3. بهره وری ضعیف

2.2.2. عدم شناخت درست از زوایای مختلف شرکت

2.2.2.1. تصمیمات کوتاه مدت

2.2.2.2. اشتباهات استراتژیک

2.2.2.3. نداشتن برنامه استراتژیک

2.2.2.4. عدم شناخت ساختار و اصلاحات ساختاری

2.2.3. استخدام پرسنل ضعیف

2.2.3.1. توانایی فنی و دانشی ضعیف

2.2.3.2. توانایی توسعه پایین

2.2.4. ساختار سازمانی متناقض و ناکارا

2.2.4.1. ساختار بزرگ و ناچابک

2.2.4.2. کاهش کارایی سیستم

2.2.4.3. تعداد پرسنل بالا

2.2.4.3.1. افزایش قیمت تمام شده

2.2.4.4. امکانات و دارایی ثابت بیش از نیاز

2.2.5. عدم توانایی و اختیارات تصمیمات کلان

2.3. مشکلات اقتصادی

2.3.1. هزینه تمام شده بالا

2.3.2. عدم ثبات بازار

2.4. قیمت گذاری دستوری

2.4.1. مشکلات بازاریابی

2.4.2. کاهش کیفیت کالا

2.4.3. کاهش قدرت رقابت

2.4.4. کاهش خدمات پس از فروش

2.4.4.1. ایجاد مشکل در بازاریابی

2.5. مشکلات ارتباط با کشورهای دیگر

2.5.1. عدم توانایی صادرات

2.5.1.1. کاهش فروش

2.5.2. عدم توانایی تامین قطعات و فناوری

2.5.2.1. کاهش کیفیت

2.5.2.1.1. مشکلات خدمات پس از فروش

2.5.2.1.2. افزایش هزینه های گارانتی

2.5.2.2. افزایش قیمت تمام شده

2.5.3. کاهش همکاری های توسعه و مونتاژ

2.5.3.1. کاهش کیفیت

2.5.3.2. افزایش هزینه توسعه

2.5.3.3. عدم توسعه و ایجاد محصول جدید

2.5.3.3.1. مشکلات بازاریابی

2.6. قانون گذاری نادرست و عدم اجرای قوانین

2.6.1. به نتیجه نرسیدن شکایات

2.6.2. عدم توجه به اعتراضات مردمی

2.6.3. عدم توجه به جان مردم

2.6.4. وارد نکردن شکایات و عواقب قانونی به شرکت ها

2.6.5. عدم اصلاح قانونی اساسنامه

2.7. کاهش سرمایه گذاری در این صنعت

3. مشکلات بانکی

3.1. عدم توانایی ارایه تسهیلات بلند مدت به مشتری ها

3.1.1. مشکلات بازاریابی

3.1.1.1. کاهش فروش

3.1.2. کاهش فروش خودرو های تجاری

3.2. عدم پرداخت معوقات بانکی

3.3. عدم تامین مالی شرکت به اندازه کافی