Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ORDKLASSER by Mind Map: ORDKLASSER
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ORDKLASSER

Verb

Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte vokal.

Oppgaver verb

Adjektiv

Adjektivleken Vi kan ha mye moro med denne ordklassen. Skriv ei historie der du setter inn tomrom der det skulle ha vært adjektiv. Få noen til å komme med forslag på adjektiv. (De som deltar i leken, skal ikke kjenne innholdet i teksten.) Når du har fått nok ord, leser du opp historia

Oppgaver adjektiv

Pronomen

Pronomen kan vi bruke i stedet for både fellesnavn og egennavn.

Oppgaver pronomen

Konjunksjon

Konjunksjoner eller sideordningsord er en av ti ordklasser vi har på norsk. På norsk har vi bare fem konjunksjoner, noe som gjør ordklassen til den minste i språket vårt.

Oppgaver konjunksjoner

Substantiv

Hvordan kan man vite at et ord er et substantiv? Det er flere måter å finne det ut på. Den enkleste er kanskje å si at substantiv er ord vi kan sette en, ei eller et foran.

Oppgaver substantiv

Adverb

Adverb er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om andre ord eller om hele setninger. I setningen Hun spiste langsomt er langsomt adverbet som forteller oss noe om verbet i setningen (spiste).

Oppgaver adverb

Preposisjon

Ordet preposisjon betyr foranstilling, og preposisjonene står normalt foran det eller de ord de hører til.

Oppgaver preposisjoner