Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOCJOLOGIA by Mind Map: SOCJOLOGIA

1. Stereotyp

1.1. Podstawowe cechy stereotypu:

1.1.1. charakter upraszczający

1.1.2. nadmierne generalizowanie

1.1.3. odporność na zmiany

1.1.4. emocjonalny charakter

1.1.5. nieobiektywny

2. SOCJOLOGIA JAKO NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE

2.1. Powstała w XIX wieku

2.2. 1895r.- pierwsza katedra socjologii w Europie

2.3. 1919r.- katedra w Monachium

2.4. 1920r.- powstaje katedra w Polsce w Poznaniu

3. FILOZOFIA SPOŁECZNA

3.1. za cel stawia sobie odkrywanie prawdy o świecie

3.2. jest refleksją uprawianą profesjonalnie, przez zawodowych myślicieli

3.3. przywiązuje dużą uwagę do precyzji wypowiadanych sądów, ale nie troszczy się o bazę zawodową

3.4. charakteryzuje się praktyką i formułowaniem zaleceń społcznych

4. PRZEDSOCJOLOGICZNE OBSZARY WIEDZY SPOŁECZNEJ

4.1. Wiedza potoczna