ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ by Mind Map: ÖĞRENME - ÖĞRETME MODELLERİ

1. Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli

1.1. Carroll(1963) her öğrenciye, ihtiyaç duyduğu zaman ve ek öğrenme olanakları verildiğinde tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabileceklerini savunmaktadır.

1.2. Yetenek: Öğrenme için ihtiyaç duyulan zaman

1.3. Öğretimin Kalitesi: Öğretimin gruba uygunluğu

1.4. Öğrenmeye verilen süre

1.5. Öğretimi anlama yeteneği

1.6. Sebat: Öğrenmeye istekli olarak zaman harcama

2. Tam Öğrenme Modeli (BLOOM)

2.1. ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ

2.1.1. Bilişsel Giriş Davranışları

2.1.1.1. Özel

2.1.1.2. Genel

2.1.2. Duyuşsal Giriş Davranışları

2.1.2.1. Okulla ilgili

2.1.2.2. Dersle ilgili

2.1.2.3. Akademik benlik tasarımı

2.2. ÖĞRETİM

2.2.1. Öğrenme Üniteleri

2.2.2. İzleme testleri- başarı testleri

2.2.3. Öğretim Hizmetinin Niteliği

2.2.3.1. İpucu

2.2.3.2. Etkin katılım

2.2.3.3. Pekiştireç

2.2.3.4. Dönüt - Düzeltme

2.3. ÖĞRENME ÜRÜNLERİ

2.3.1. Öğrenme düzeyi

2.3.2. Öğrenme hızı

2.3.3. Duyuşsal ürünler

3. Etkili Öğretim Modeli (SLAVIN)

3.1. Öğretimin Niteliği: Öğrenciler dersi ne derecede anlamlı bulursa öğretimin niteliği o denli yüksektir.

3.2. Öğretimin Düzeyini Uygun Hale Getirme

3.3. Teşvik Edicilik: Öğrenci, öğrenmeye ihtiyaç hissettiğinde onu öğrenmek için kendiliğinden gerekli çabayı gösterir.

3.4. Zaman: Öğretime ayrılan zamanın tamamını öğretimin yönetimine harcamakla ilgilidir.

4. GAGNE'İN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ

4.1. Dikkati sağlama

4.2. Hedeften haberdar etme

4.3. Önceki öğrenmelerin hatırlatılması

4.4. Uyarıcı materyalin sunulması

4.5. Öğrenmeye yol gösterme - rehberlik

4.6. Davranışı (performans) ortaya çıkarma

4.7. Geri bildirim (dönüt) verme

4.8. Davranışları (performans) değerlendirme

4.9. Kalıcılığı ve transferi sağlama

5. TEMEL ÖĞRETİM (GLASER)

5.1. Bu modelde uygulamalar önemli olduğu için öğretme işinin düzenlenmesinin en iyi öğretmen tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

6. ÇOKLU ZEKA KURAMI (GARDNER)

6.1. Her birey az ya da çok her zeka boyutuyla dünyaya gelir. Bu zeka boyutları uygun etkinlik ve çevresel uyarıcılarla gelişir.

6.2. Çoklu Zeka Alanları

6.2.1. Dilsel zeka

6.2.2. Mantık - matematiksel zeka

6.2.3. Bedensel zeka

6.2.4. Müzikal zeka

6.2.5. Görsel - Uzamsal zeka

6.2.6. Doğacı zeka

6.2.7. Toplumsal zeka

6.2.8. Özedönük zeka

6.2.9. Varoluş zekası

7. BİREYSEL ÖĞRETİM MODELLERİ (SKINNER)

7.1. Davranışçı öğrenme kuramcıları, grupla öğretimin öğrenmenin doğasına aykırı olduğunu vurgulamışlardır.

7.2. Öğrencinin öğretim materyali ile doğrudan etkileşmesi, davranışı kendisinin göstermesi, anında pekiştirilmesi, davranışlarının anında düzeltilmesiyle öğrenenin kendi hızında ilerlemesi üzerinde durulmuştur.

8. PROGRAMLI ÖĞRETİM

8.1. Skinner’in pekiştirme ilkeleri temel alınarak geliştirilen bir öğretim yoludur.(Davranışçı Yaklaşım)

8.2. Öğrenci, program ve araç olmak üzere 3 ögeden oluşur.Yani süreçte öğretmen yoktur.

8.3. Programlı öğretim bireyin bilgisayar yazılımıyla kendi kendine bilişsel öğrenmelerini temel alır.(Bilgi ve Kavrama) Yazılımlar uzmanlarca oluşturulur.

8.4. Programlı öğretimin dayandığı ilkeler:

8.4.1. Küçük Adımlar İlkesi

8.4.2. Etkin Katılım İlkesi

8.4.3. Başarı İlkesi(Doğru Cevap İlkesi)

8.4.4. Anında Dönüt Düzeltme

8.4.5. Aşamalı İlerleme İlkesi

8.4.6. Bireysel Hız İlkesi

8.4.7. Pekiştirme İlkesi

8.5. Programlı Öğretim Modelleri

8.5.1. Doğrusal Program Öğrenci yanlış cevap verirse bekliyor.

8.5.2. Dallara Ayrılan Program Yanlış cevapla konu başına donuyor

9. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

9.1. Bireysel farklara teknolojinin hizmet edebilmesidir.

10. KELLER PLANI (KELLER)

10.1. Temel amaç bireysel farklılıklar ve bu farklılıklardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesidir.

10.2. Öğrencinin rakibi kendisidir. Dolayısıyla değerlendirme bireyseldir.

10.3. Her öğrenci kendi hızına göre ilerler

11. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME (DEWEY, VYGOTSKY, SLAVIN)

11.1. Farklı yetenek düzeylerine sahip öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir.

11.2. Küçük grupların oluşturulması temeline dayanır.

11.3. Grup başarısı için bireysel sorumluluk ve bireysel başarı gereklidir.