Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

The German Language by Mind Map: The German Language
5.0 stars - 3 reviews range from 0 to 5

The German Language

Substantiv (name on Things), bends accordingly to KASUS and NUMERUS

Bestämd Artikel

der Park

das Theater

die Bibliothek

Obestämd artikel

ein park

ein Theater

eine Biblithek

Plural

-e (most maskuline and neutral substantiv gets the ending -e, in plural. der Film, die Filme

-e+ (Maskulina subs is often rewritten, der Stuhl -> die Stühle)

-er (alot of enstaviga neutral substantiv gets the pluralending -er. das Kind -> die Kinder)

-er+ (if possible, they are also rewritten. das Buch, die Bücher)

Adjektiv (Talar om hur nagot är/Egenskap: (big,green) or state(closed, open

Hur du böjjer adjektiv

1. Efter obestämd artikel och possesivt pronomen i nominativ singular, mask, ein/mein "grauER anzug", neutr, ein/mein "teurES hemd", fem, eine/meine "warmE jacke"

2. Efter bestämd artikel i nominativ singular, mask, der, der grauE anzug, neutr, das, das teurE hemd, fem, die, die warmE jacke

3. När artikel och possesivt pronomen saknas i plural har adjektivet ändelsen -e i nominativ och ackusativ, Han behöver varma handskar., Er braucht warme Handschuhe.

Adjektivets komparation (komperation=jämförelse/compersion) ex: varm, varmare, varmast

Komparativ, A. Komparativ bildar du genom att lägga till ändelsen -er., Berlin ist schön., München ist schöner., Peters Film is spannend., Mein Film ist spannender., B. Vid en del vantliga enstaviga adjektiv med vokalen a eller u i positiv maste du i komparativ ocksa använda omljud., alt - älter, jung - jünger, C. Dessa adjektiv kompareras Oregelbundet, groß - größer, gut - besser, hoch - höher, högre, nahe - näher, närmare, viel - mehr, D. Adjektiv pa -el och -er "tappar" e när man lägger till ändelsen -er, dunkel - dunkler, mörkare, teuer - teurer, dyrare

Superlativ, A. Ett sätt att bilda superlativ är formen am... sten., Wien ist AM schönSTEN., Wien är vackrast, Annes Film sind AM spannendSTEN, Annes filmer är mest spännande, B. Som i komperativ far en del enstaviga adj (a, u) i positiv omljud i superlativ., AM ÄlteSTEN, äldst, AM jÜngSTEN, yngst, C. Dess adjekti maste kompareras Oregelbundet, groß, stor, gut, bra, hoch, hög, nahe, nära, viel, mycket, am größten, störst, am besten, bäst, am höchsten, högst, am nächsten, närmast, am meisten, mest

VERB (describing words)

Starka verb

finna, fann, funnit

Svaga verb

hoppa, hoppade, hoppat

Oregelbundna verb

arbetade, arbetade, arbetat

KASUS (de former som de bestämde och obestämda artiklarna kan ha)

Bestämd form

............., mask, neutr, fem, plural

Nominativ, der, das, die, die

Ackusativ, den, das, die, die

Dativ, dem, dem, der, den..+-n

Genitiv, des, des, der, der

oBestämd form

.............., mask, neutr, fem

ein, ein, eine

einen, ein, eine

einem, einem, einer

eines, eines, einer

Nominativ

Subjekt (är den eller det som gör nagonting, utför handlingen. Subjekt star alltid is nominativ)

Predikat (predikat är den del av satsen som säger nagot om vad subjektet gör.)

Predikatsfyllnad (star efter SEIN (vara) och WERDEN (bli). star ocksa alltid i nominativ), Er is ein guter Freund, Peter wird bestimmt ein berühmter Sänger.

Ackusativ

Ackusativobjekt är en bestämning till den handling som subjektet utför., Ack.obj är svaret pa fragan, vad köper pappan? =en fotboll. Eller; Vem träffar han? =en vän, vad/vem + predikat+ subjekt?, Der vater + kauft + den Fußball, Er + trifft + einen freund

Dativ

Dativobjekt, Svarar pa fragan: För (at, till) vem visar (ger) Klaus bollen?, Klaus + zeigt/gibt + dem Kind + einen Ball, subjekt + predikat + dativobjekt + ackusativobjekt, TIPS: Pa tyska används inte preposition framför dativobjekt. "At, till, för" stryks helt i tysk översättning. (to)

Verb som styr dativ, Danken - tacka, gefallen - tilltala, tycka om, gehören - tillhöra, gelingen - lyckas, glauben - tro, gratulieren - gratulera, helfen - hjälpa

Genitiv

Vid bestämd artikel i singular och plural, I meningen "det är mannens hatt" är mannens= genitiv och talar om vem som äger eller har hatten., Das ist der Hut des Mannes., Genitiv är en form som visar samhörighet, oftast ett ägande.

Bestämd form, mask, neutr, fem, plural, des, des, der, der

oBestämd form, mask, neutr, fem, eines, eines, einer

exempel:, "Das ist der Hut des Mannes / eines Mannes"

Pronomen (ord som används istället för substantiv, ex; hon istället för Eva, den istället för bilen, han istället för pojken)

Personliga Pronomen

Nominativ, singular, ich, jag, du, du, er, han, es, den/det, sie, hon, plural, wir, vi, ihr, ni, sie, de, Sie, Ni

ackusativ, singular, mich, mig, dich, dig, ihn, honom, es, den/det, sie, henne, plural, uns, oss, euch, er, sie, dem, Sie, Er

dativ, singular, mir, mig, dir, dig, ihm, honom, ihm, den/det, ihr, henne, plural, uns, oss, euch, er, ihnen, dem, Ihnen, Er

Dativformerna använder du när det personliga pronomet är dativobjek samt när det star efter en preposition som styr dativ

ich habe ihr das Handtuch gegeben., Jag har gett henne handduken.

Wann kommst du zu mir?, När kommer du till mig?

Ackusativ formerna använder du när det personliga prenomet är ack.obj samt när det star efter en preposition som styr ack.

Ich Besuche ihn bald., Jag besöker honom snart.

Der Brief ist für dich., Brevet är till dig.