The German Language

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
The German Language by Mind Map: The German Language

1. Substantiv (name on Things), bends accordingly to KASUS and NUMERUS

1.1. Bestämd Artikel

1.1.1. der Park

1.1.2. das Theater

1.1.3. die Bibliothek

1.2. Obestämd artikel

1.2.1. ein park

1.2.2. ein Theater

1.2.3. eine Biblithek

1.3. Plural

1.3.1. -e (most maskuline and neutral substantiv gets the ending -e, in plural. der Film, die Filme

1.3.2. -e+ (Maskulina subs is often rewritten, der Stuhl -> die Stühle)

1.3.3. -er (alot of enstaviga neutral substantiv gets the pluralending -er. das Kind -> die Kinder)

1.3.4. -er+ (if possible, they are also rewritten. das Buch, die Bücher)

2. VERB (describing words)

2.1. Starka verb

2.1.1. finna, fann, funnit

2.2. Svaga verb

2.2.1. hoppa, hoppade, hoppat

2.3. Oregelbundna verb

2.3.1. arbetade, arbetade, arbetat

3. Adjektiv (Talar om hur nagot är/Egenskap: (big,green) or state(closed, open

3.1. Hur du böjjer adjektiv

3.1.1. 1. Efter obestämd artikel och possesivt pronomen i nominativ singular

3.1.1.1. mask

3.1.1.1.1. ein/mein "grauER anzug"

3.1.1.2. neutr

3.1.1.2.1. ein/mein "teurES hemd"

3.1.1.3. fem

3.1.1.3.1. eine/meine "warmE jacke"

3.1.2. 2. Efter bestämd artikel i nominativ singular

3.1.2.1. mask

3.1.2.1.1. der

3.1.2.2. neutr

3.1.2.2.1. das

3.1.2.3. fem

3.1.2.3.1. die

3.1.3. 3. När artikel och possesivt pronomen saknas i plural har adjektivet ändelsen -e i nominativ och ackusativ

3.1.3.1. Han behöver varma handskar.

3.1.3.2. Er braucht warme Handschuhe.

3.2. Adjektivets komparation (komperation=jämförelse/compersion) ex: varm, varmare, varmast

3.2.1. Komparativ

3.2.1.1. A. Komparativ bildar du genom att lägga till ändelsen -er.

3.2.1.1.1. Berlin ist schön.

3.2.1.1.2. München ist schöner.

3.2.1.1.3. Peters Film is spannend.

3.2.1.1.4. Mein Film ist spannender.

3.2.1.2. B. Vid en del vantliga enstaviga adjektiv med vokalen a eller u i positiv maste du i komparativ ocksa använda omljud.

3.2.1.2.1. alt - älter

3.2.1.2.2. jung - jünger

3.2.1.3. C. Dessa adjektiv kompareras Oregelbundet

3.2.1.3.1. groß - größer

3.2.1.3.2. gut - besser

3.2.1.3.3. hoch - höher

3.2.1.3.4. nahe - näher

3.2.1.3.5. viel - mehr

3.2.1.4. D. Adjektiv pa -el och -er "tappar" e när man lägger till ändelsen -er

3.2.1.4.1. dunkel - dunkler

3.2.1.4.2. teuer - teurer

3.2.2. Superlativ

3.2.2.1. A. Ett sätt att bilda superlativ är formen am... sten.

3.2.2.1.1. Wien ist AM schönSTEN.

3.2.2.1.2. Annes Film sind AM spannendSTEN

3.2.2.2. B. Som i komperativ far en del enstaviga adj (a, u) i positiv omljud i superlativ.

3.2.2.2.1. AM ÄlteSTEN

3.2.2.2.2. AM jÜngSTEN

3.2.2.3. C. Dess adjekti maste kompareras Oregelbundet

3.2.2.3.1. groß

3.2.2.3.2. gut

3.2.2.3.3. hoch

3.2.2.3.4. nahe

3.2.2.3.5. viel

3.2.2.3.6. am größten

3.2.2.3.7. am besten

3.2.2.3.8. am höchsten

3.2.2.3.9. am nächsten

3.2.2.3.10. am meisten

4. KASUS (de former som de bestämde och obestämda artiklarna kan ha)

4.1. Bestämd form

4.1.1. .............

4.1.1.1. mask

4.1.1.1.1. neutr

4.1.2. Nominativ

4.1.2.1. der

4.1.2.1.1. das

4.1.3. Ackusativ

4.1.3.1. den

4.1.3.1.1. das

4.1.4. Dativ

4.1.4.1. dem

4.1.4.1.1. dem

4.1.5. Genitiv

4.1.5.1. des

4.1.5.1.1. des

4.2. oBestämd form

4.2.1. ..............

4.2.1.1. mask

4.2.1.1.1. neutr

4.2.2. ein

4.2.2.1. ein

4.2.2.1.1. eine

4.2.3. einen

4.2.3.1. ein

4.2.3.1.1. eine

4.2.4. einem

4.2.4.1. einem

4.2.4.1.1. einer

4.2.5. eines

4.2.5.1. eines

4.2.5.1.1. einer

4.3. Nominativ

4.3.1. Subjekt (är den eller det som gör nagonting, utför handlingen. Subjekt star alltid is nominativ)

4.3.2. Predikat (predikat är den del av satsen som säger nagot om vad subjektet gör.)

4.3.3. Predikatsfyllnad (star efter SEIN (vara) och WERDEN (bli). star ocksa alltid i nominativ)

4.3.3.1. Er is ein guter Freund

4.3.3.2. Peter wird bestimmt ein berühmter Sänger.

4.4. Ackusativ

4.4.1. Ackusativobjekt är en bestämning till den handling som subjektet utför.

4.4.1.1. Ack.obj är svaret pa fragan, vad köper pappan? =en fotboll. Eller; Vem träffar han? =en vän

4.4.1.1.1. vad/vem + predikat+ subjekt?

4.4.1.1.2. Der vater + kauft + den Fußball

4.4.1.1.3. Er + trifft + einen freund

4.5. Dativ

4.5.1. Dativobjekt

4.5.1.1. Svarar pa fragan: För (at, till) vem visar (ger) Klaus bollen?

4.5.1.1.1. Klaus + zeigt/gibt + dem Kind + einen Ball

4.5.1.1.2. subjekt + predikat + dativobjekt + ackusativobjekt

4.5.1.2. TIPS: Pa tyska används inte preposition framför dativobjekt. "At, till, för" stryks helt i tysk översättning. (to)

4.5.2. Verb som styr dativ

4.5.2.1. Danken - tacka

4.5.2.2. gefallen - tilltala, tycka om

4.5.2.3. gehören - tillhöra

4.5.2.4. gelingen - lyckas

4.5.2.5. glauben - tro

4.5.2.6. gratulieren - gratulera

4.5.2.7. helfen - hjälpa

4.6. Genitiv

4.6.1. Vid bestämd artikel i singular och plural

4.6.1.1. I meningen "det är mannens hatt" är mannens= genitiv och talar om vem som äger eller har hatten.

4.6.1.1.1. Das ist der Hut des Mannes.

4.6.1.2. Genitiv är en form som visar samhörighet, oftast ett ägande.

4.6.2. Bestämd form

4.6.2.1. mask

4.6.2.1.1. neutr

4.6.2.2. des

4.6.2.2.1. des

4.6.3. oBestämd form

4.6.3.1. mask

4.6.3.1.1. neutr

4.6.3.2. eines

4.6.3.2.1. eines

4.6.4. exempel:

4.6.4.1. "Das ist der Hut des Mannes / eines Mannes"

5. Pronomen (ord som används istället för substantiv, ex; hon istället för Eva, den istället för bilen, han istället för pojken)

5.1. Personliga Pronomen

5.1.1. Nominativ

5.1.1.1. singular

5.1.1.1.1. ich

5.1.1.1.2. du

5.1.1.1.3. er

5.1.1.1.4. es

5.1.1.1.5. sie

5.1.1.2. plural

5.1.1.2.1. wir

5.1.1.2.2. ihr

5.1.1.2.3. sie

5.1.1.2.4. Sie

5.1.2. ackusativ

5.1.2.1. singular

5.1.2.1.1. mich

5.1.2.1.2. dich

5.1.2.1.3. ihn

5.1.2.1.4. es

5.1.2.1.5. sie

5.1.2.2. plural

5.1.2.2.1. uns

5.1.2.2.2. euch

5.1.2.2.3. sie

5.1.2.2.4. Sie

5.1.3. dativ

5.1.3.1. singular

5.1.3.1.1. mir

5.1.3.1.2. dir

5.1.3.1.3. ihm

5.1.3.1.4. ihm

5.1.3.1.5. ihr

5.1.3.2. plural

5.1.3.2.1. uns

5.1.3.2.2. euch

5.1.3.2.3. ihnen

5.1.3.2.4. Ihnen

5.2. Dativformerna använder du när det personliga pronomet är dativobjek samt när det star efter en preposition som styr dativ

5.2.1. ich habe ihr das Handtuch gegeben.

5.2.1.1. Jag har gett henne handduken.

5.2.2. Wann kommst du zu mir?

5.2.2.1. När kommer du till mig?

5.3. Ackusativ formerna använder du när det personliga prenomet är ack.obj samt när det star efter en preposition som styr ack.

5.3.1. Ich Besuche ihn bald.

5.3.1.1. Jag besöker honom snart.

5.3.2. Der Brief ist für dich.

5.3.2.1. Brevet är till dig.