Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

The German Language by Mind Map: The German Language
5.0 stars - 3 reviews range from 0 to 5

The German Language

Substantiv (name on Things), bends accordingly to KASUS and NUMERUS

Bestämd Artikel

Obestämd artikel

Plural

Adjektiv (Talar om hur nagot är/Egenskap: (big,green) or state(closed, open

Hur du böjjer adjektiv

Adjektivets komparation (komperation=jämförelse/compersion) ex: varm, varmare, varmast

VERB (describing words)

Starka verb

Svaga verb

Oregelbundna verb

KASUS (de former som de bestämde och obestämda artiklarna kan ha)

Bestämd form

oBestämd form

Nominativ

Ackusativ

Dativ

Genitiv

Pronomen (ord som används istället för substantiv, ex; hon istället för Eva, den istället för bilen, han istället för pojken)

Personliga Pronomen

Dativformerna använder du när det personliga pronomet är dativobjek samt när det star efter en preposition som styr dativ

Ackusativ formerna använder du när det personliga prenomet är ack.obj samt när det star efter en preposition som styr ack.