El text argumentatiu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El text argumentatiu by Mind Map: El text argumentatiu

1. Recursos

1.1. Connectors

1.2. Marcadors

2. Estructura clara

2.1. Introducció

2.2. Demostració

2.3. Conclusió

3. Arguments sòlids

3.1. D'autoritat

3.2. De comparació

3.3. De causa i conseqüència

3.4. De comunitat

3.5. Deductius

4. Objectivitat

5. Diferents tipus

6. Ús del registre adequat