Οφθαλμοί

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Οφθαλμοί by Mind Map: Οφθαλμοί

1. Ανθοφόρος

1.1. κατά την έκπτυξη τους δίνουν άνθη

2. Βλαστοφόρος

2.1. κατά την έκπτυξη τους δίνουν φύλλα

3. Απλός

3.1. κατά την έκπτυξη τους, δίνουν μόνο άνθη ή μόνο φύλλα

4. Μικτός

4.1. κατά την έκπτυξη τους, δίνουν φύλλα και άνθη ταυτόχρονα