КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ by Mind Map: КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

1. здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певна сукупність знань, умінь і навичок , що забезпечують ефективне спілкування.

1.1. структура комунікативної компетентності

1.1.1. лінгвістичний компонент

1.1.2. соціолінгвістичний компонент

1.1.3. дискурсивний компонент

1.1.4. соціокультурний компонент

2. КОМУНІКАЦІЯ

2.1. ПЕРЕДАВАЧ ІНФОРМАЦІЇ

2.1.1. ІНФОРМАЦІЯ

2.1.1.1. ПРИЙМАЧ ІНФОРМАЦІЇ

2.2. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

2.3. ОСОБИСТІСТЬ

2.3.1. РОЗУМІТИ СЕБЕ (РЕФЛЕКСІЯ)

2.3.1.1. ПОЗИТИВНИЙ ОБРАЗ Я

2.3.1.2. АДЕКВАТНА САМООЦІНКА

2.3.2. РОЗУМІТИ ІНШОГО (ЕМПАТІЯ)

2.3.2.1. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ВІДМІННОСТЕЙ

2.4. КОМУНІКАТИВНА (ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ)

2.4.1. ВМІННЯ ВИСЛОВЛЮВАТИСЯ

2.4.1.1. ЛОГІЧНІСТЬ, ПОСЛІДОВНІСТЬ, ЗВ'ЯЗНІСТЬ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

2.4.1.1.1. ВМІННЯ ВЕСТИ ДИСКУСІЮ, ВІДСТОЮВАТИ ВЛАСНУ ТОЧКУ ЗОРУ, ДЕБАТУВАТИ

2.5. ПЕРЦЕПТИВНА (СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДИНИ ЛЮДИНОЮ)

2.5.1. ВІДСУТНІСТЬ УПЕРЕДЖЕНЬ ТА СТЕРЕОТИПІВ СПРИЙНЯТТЯ , АБО ЇХ УСВІДОМЛЕННЯ, ПРАВО НА ВЛАСНУ ДУМКУ КОЖНОГО, ПРАВО БУТИ СОБОЮ У КОНТАКТІ

2.6. ІНТЕРАКТИВНА (ВЗАЄМОДІЯ)

2.6.1. ВМІННЯ СПІВПРАЦЮВАТИ В ПАРАХ, ГРУПАХ, В КОМАНДІ, ЗМІНЮВАТИ КОМУНІКАТИВНІ РОЛІ, ВМІННЯ ВЕСТИ ЗА СОБОЮ ТА ПІДПОРЯДКОВУВАТИСЯ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ, ВМІННЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ КОНФЛІКТИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКИМ СПОСОБОМ