Pigen fra det ydre rum

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pigen fra det ydre rum by Mind Map: Pigen fra det ydre rum

1. Problemstillinger

1.1. Højtlæsning af historier

1.2. Forældresamarbejde

1.3. Klassekammeraterne Jasmina & Stine

2. Modeller

2.1. Hedegaards fasemodel

2.1.1. 1) Identifikation

2.1.2. 2) Etisk analyse

2.1.3. 3) Afvejning

2.1.4. 4) Rådføring

2.1.5. 5) Beslutning

2.2. Det profesionelle hjul (Husted)

2.2.1. Pligter

2.2.1.1. Respektere autonomi

2.2.1.2. Undgå skade

2.2.1.3. Behandle retfærdigt

2.2.2. Konsekvenser

2.2.2.1. Fremme lige muligheder for deltagelse samt ligelig fordeling af ressourcer

2.2.2.2. Fremme de svagest stilledes rettigheder og dækning af basale behov

2.2.2.3. Fremme selvbestemmelse og magt over egen tilværelse

2.2.3. Idealer

2.2.3.1. Handle med integritet

2.2.3.2. Handle med omsorg

2.2.3.3. Handle med dømmekraft

3. Handleforslag til højt læsning

3.1. Jonas kan på forhånd beslutte hvilke elever, der skal læse deres historie og hvor lang tid de bruger

3.2. Individuelle særaftaler med Eva