Әлеуметтік невроз және оның пайда болуының себептері (К. Хорни бойынша).

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Әлеуметтік невроз және оның пайда болуының себептері (К. Хорни бойынша). by Mind Map: Әлеуметтік невроз және оның пайда болуының себептері (К. Хорни бойынша).

1. Невроз (лат. neurosіs — жүйке тозуы) – адамда болатын психикалық-жүйке жүйесінің өтпелі психогенді, созылмалы аурулар тобы.

2. Невроздан ажырау

3. К Хорни (1885 - 1952) - американдық психоаналитик және психолог

4. Невротикалық тұлға типтері

5. Адамдарға бару

6. Адамдарға қарсы

7. адамдардан алыстау

8. Адамға өзін және өз әлемде өз орнын табуға көмектеус

9. Адамдармен және өзімен табу өмір сүру

10. Невроздың дамуы

11. Өзін-өзі идеализациялау

12. Адамдардан алыстау

13. Невротикалық мақтаныш

14. Тираникалық 'қажет'

15. Невроздың пайда болуы

16. Адам арасындағы қарым-қатынас

17. Әлеуметтік ортаның кері әсері

18. Ішкі психикалық конфликт