Mapa wiedzy ratownika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mapa wiedzy ratownika by Mind Map: Mapa wiedzy ratownika

1. Wykonanie dostępu do nóg

1.1. Szybkie wypieranie rozpieraczem ramieniowym kolumny kierownicy a) od progu b) od drążka zmiany biegu

1.2. Wypieranie kolumny kierownicy względnie pionowo rozpieraczem kolumnowym (z podbudową podstawy)

1.3. Wypieranie deski rozdzielczej o jej poprzeczne wzmocnienie (rurkę) lub podbudowę drewnianą

1.4. Unoszenie/odciąganie kolumny kierownicy przy pomocy belki i łańcucha

1.5. Wykonywanie dostępu przez otwór w podłodze

1.6. Odgięcie pedałów za pomocą taśmy alpinistycznej (lub linki)

1.7. Wycięcie szczeliny w słupku „A” i rozpieranie rozpieraczem ramieniowym równolegle do podłoża (z podbudową słupka A)

1.8. Wypieranie rozpieraczem kolumnowym słupka A w oparciu o wspornik progowy oparty o podstawę słupka B (z podbudową słupka B i nacięciem odprężającym słupka A)

2. Ratownictwo medyczne

3. Psychologia

3.1. Wsparcie psychiczne

4. Ratownictwo wysokościowe

5. Ratownictwo techniczne

5.1. Wypieranie kolumny kierownicy względnie pionowo rozpieraczem kolumnowym (z podbudową podstawy)

5.2. Metody uwalniania osób poszkodowanych

5.2.1. Wypieranie kolumny kierownicy względnie pionowo rozpieraczem kolumnowym (z podbudową podstawy)

5.2.2. Wypieranie kolumny kierownicy względnie pionowo rozpieraczem kolumnowym (z podbudową podstawy)

5.3. Bezpieczeństwo

5.4. Wyposażenie techniczne

5.4.1. Sprzęt do stabilizacji

5.4.2. Hydrauliczne urządzenia ratownicze

5.5. Budowa pojazdów

5.5.1. Karty ratownicze

5.5.2. Zasilanie pojazdów

5.5.2.1. LPG

5.5.2.2. Diesel/benzyna

5.5.2.3. Hybrydy

5.5.3. Ciężarowych

5.5.4. Osobowych

5.5.5. Autobusów

5.6. To można zrobić lepiej

5.7. Odgięcie kierownicy

5.8. Odgięcie kierownicy

6. Inne

6.1. Ratownictwo zwierząt

7. Sprawność fizyczna

8. Pożary wewnętrzne

8.1. cvcvc