Familien- samfunnets kjerne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Familien- samfunnets kjerne by Mind Map: Familien- samfunnets kjerne

1. Dags aktuelle nyheter

2. Hva er fakta og hva er meninger

3. Hva er ikke viktig

4. Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla

5. Hvorfor familie?

6. Familien noen fakta Wikipedia

7. Egen familie

8. New node

9. Familien før og nå

10. Hva er viktig

11. Kjernefamilie, hva er det? her kan dere finne mer fakta om kjernefamilien.