Familien- samfunnets kjerne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Familien- samfunnets kjerne by Mind Map: Familien- samfunnets kjerne

1. Hva er ikke viktig

2. Hvorfor familie?

3. New node

4. Familien før og nå

5. Hva er viktig

6. Kjernefamilie, hva er det? her kan dere finne mer fakta om kjernefamilien.

7. Dags aktuelle nyheter

8. Hva er fakta og hva er meninger

9. Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla

10. Familien noen fakta Wikipedia

11. Egen familie