Λογισμικό υπολογιστή

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Λογισμικό υπολογιστή by Mind Map: Λογισμικό υπολογιστή

1. Επεξεργασία κειμένου

2. Ζωγραφική

3. Προγράμματα ελέγχου

4. Πρόγραμμα

4.1. Εκτελεί

4.2. Υποστηρίζει

5. Λογισμικό

5.1. Άυλο

5.1.1. Εκτελεί

6. Είδη λογισμικού

7. Λογισμικό Εφαρμογων

7.1. Λογισμικό συστήματος

8. Εκτέλεσει διάφορων προγραμμάτων

9. Λειτουργικό σύστημα

9.1. Αρμονική λειτουργία του υπολογιστη

9.2. Διαχειρισή του υλικου του υπολογιστη