Com varia la nutrició a les diferents etapes de la vida

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Com varia la nutrició a les diferents etapes de la vida by Mind Map: Com varia la nutrició a les diferents etapes de la vida

1. bebé

1.1. llet

1.1.1. llet materna

1.1.1.1. calostre

1.1.1.2. llet de transició

1.1.1.3. llet final o madura

1.1.2. llet de fòrmula

1.1.2.1. primera fórmula infantil

1.1.2.2. de llet de cabra

1.1.2.3. antireflux

1.1.2.4. de confort

1.1.2.5. sense lactosa

1.1.2.6. hipoalergènica

1.1.2.7. de seguiment

1.1.2.8. llet de bona nit

1.1.2.9. de soja

1.1.2.10. llet de creixement

1.2. no aigua

2. infant

2.1. alimentació complementaria

2.1.1. fruita fresca

2.1.2. iogurt natural

2.1.3. pa

2.2. aigua

2.3. evitar sal i dolços

3. adolescent

3.1. preferències d'aspecte

3.1.1. trastorns

3.1.1.1. anorèxia nerviosa

3.1.1.2. bulímia nerviosa

3.1.1.3. alimentació compulsiva

3.2. coneixements sobre nutrició

3.3. substituir els menjars

3.4. menjar ràpid

3.4.1. molt greix

3.5. consum d'alcohol

3.6. dietes restrictives

3.7. eliminació dels àpats

3.8. consum de refresc

3.9. activitat fisica

4. gent gran

4.1. factors que afecten estat nutricional

4.1.1. factors fisiològics

4.1.2. factors psicològics

4.1.3. malalties i polipatologies cròniques

4.1.4. polipharmacia

4.2. malnutrició

4.2.1. tipus de malnutrició

4.2.1.1. desnutrició calòrica i proteica

4.2.1.2. deficiència de vitamines i minerals

4.2.1.3. consum insuficient d’aigua

4.2.1.4. obesitat

4.2.1.5. pes baix

4.2.1.6. alteració nutricional en situacions d'estrès

4.2.2. símptomes de malnutrició

4.2.2.1. pèrdua de pes significativa

4.2.2.2. anèmia

4.2.2.3. fatiga

4.2.2.4. pèrdua de gana

4.2.2.5. alteració visual

4.2.2.6. ferides triguen a curar-se

4.2.2.7. fractures òssies

4.2.2.8. demència

5. adult

5.1. energia

5.2. proporcionar nutrients

5.3. contribucions nutricionals