Disseny Universal d'Aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Disseny Universal d'Aprenentatge by Mind Map: Disseny Universal d'Aprenentatge

1. M3. Activitat 1. Activitat Stop Motion Studio.

2. principis fonamentals

2.1. representació

2.2. acció i expressió

2.3. implicació

3. facilita la pràctica educativa inclusiva

3.1. participació alumnes

3.2. significativa

3.3. col·laboració i cooperació

3.4. diversitat i flexibilitat

3.5. autonomia i gestió. de l'aprenentatge

4. exemple activitat DUA

4.1. L’activitat plantejada consistirà en crear un curtmetratge amb STOP MOTION que visualitzi un problema relacionat amb la temàtica plantejada a l’aula.