Què és la Integració de Sistemes d'Informació?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Què és la Integració de Sistemes d'Informació? by Mind Map: Què és la Integració de Sistemes d'Informació?

1. Tipologies d'integració

1.1. Intra-organitzativa o intra-empresa

1.1.1. Processos impactats d'una mateixa organització

1.2. Inter-organitzativa o inter-empresa

1.2.1. Processos impactat de més d'una organització

1.3. Híbrida

1.3.1. Una empresa especifica

1.3.2. Un o més clients

1.4. Horitzontal

1.4.1. Cap a dins

1.4.1.1. Processos inters i especifics

1.4.2. Cap en davant

1.4.2.1. Processos relacionats amb els clients

1.4.3. Cap enrrera

1.4.3.1. Processos relacionats amb proveïdors

1.5. Vertical

1.5.1. "De dalt a baix"

1.5.1.1. Flux decisions de nivells operatius a estratègics

1.5.2. "De baix a dalt"

1.5.2.1. Flux decisions de nivells estratègics a operatius

2. Nivells d'integració - Mische (2001)

2.1. Interconnectivitat

2.1.1. Tecnologia

2.2. Interoperatibilitat

2.2.1. Software

2.3. Convergencia Semantica

2.3.1. Dades

2.4. Integració convergent

2.4.1. Processos de negocis, persones o coneixements

3. te

3.1. Barreres

3.1.1. Costos

3.1.1.1. Recursos

3.1.1.2. Experiència

3.1.2. Política interna

3.1.3. Resistència al canvi

3.2. Problemes

3.2.1. Tècnics

3.2.2. Operacionals

3.2.3. Estratègics

3.2.4. Funcionalitat

3.3. Beneficis

3.3.1. Reducció de costos

3.3.2. Millor rendiment del negoci

3.3.3. Incrementa productivitat

3.3.4. Millor capacitat reporting

4. Definició

4.1. Integració Empresarial

4.1.1. Lawrence y Lorsh ( 1969)

4.1.1.1. Procés orientat a la unificació d'esforços entre els diferents subsistemas per obtenció d'objectius d'una determinada organització

4.1.2. Vernadat (2002)

4.1.2.1. Descomposició de barreres existents obtenint millor sinergies d'empresa

4.1.2.1.1. Productivitat

4.1.2.1.2. Eficiència

4.2. Creació d'una infraestructura global d'informació suportada per tecnologies innovadores

4.2.1. Processar informació eficientment

4.2.2. Permet la cooperació

4.2.2.1. Components

4.2.2.2. subsistemas empresarials

4.2.2.3. Elements externs

4.2.3. Heterogeneïtat

4.2.3.1. Recursos físics

4.2.3.2. Aplicacions de Gestió d'informació