Integració de Sistemes d'Informació

Mapa conceptual Integració de Sistemes d'Informació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integració de Sistemes d'Informació by Mind Map: Integració de Sistemes d'Informació

1. Es composa de

1.1. Integració

1.1.1. Té diferents estats

1.1.1.1. Interconectivitat

1.1.1.1.1. es caracteritza per

1.1.1.2. Interoperabilitat

1.1.1.2.1. es caracteritza per

1.1.1.3. Convergència semàntica

1.1.1.3.1. es caracteritza per

1.1.1.4. Integració convergent

1.1.1.4.1. es caracteritza per

1.1.2. Es defineix com

1.1.2.1. La fusió de diversos components o subsistemes en un únic sistema global uniforme, autònom i més gran

2. Requereix

2.1. Infraestructura

2.1.1. ha de permetre

2.1.1.1. Processar la informació de manera eficient

2.1.1.2. Permetre la cooperació entre els sistemes empresarials i els externs

2.1.1.3. Donar resposta als problemes sorgits per l'heterogeneïtat de recursos físics i programari de gestió

2.1.1.4. Adaptar-se d'acord a l'evolució de l'empresa i els canvis necessaris provocats pel funcionament d'aquesta

3. Té

3.1. Beneficis

3.1.1. Reducció de costs

3.1.2. Increment de rendiment

3.1.3. Increment de productivitat

3.1.4. Millores en la capacitat d'anàlisi d'informació

4. Té com a finalitat

4.1. Integració empresarial

4.1.1. Tenim diferents enfocaments

4.1.1.1. Integració Intraorganitzativa

4.1.1.1.1. té com a característiques

4.1.1.2. Integració Interorganitzativa

4.1.1.2.1. té com a característiques

4.1.1.3. Integració híbrida

4.1.1.3.1. té com a característiques

4.1.1.4. Integració horitzontal

4.1.1.5. Integració vertical

4.1.1.6. Integració mixta

5. Existeixen

5.1. Barreres

5.1.1. Tècniques

5.1.1.1. Dificultats d'integració

5.1.2. Operacionals

5.1.2.1. Cost

5.1.2.1.1. Temps

5.1.2.1.2. Personal

5.1.2.1.3. Experiència

5.1.3. D'estratègia

5.1.4. De gestió

5.1.4.1. Complexitat de processos

5.1.4.2. Informació imprecisa

5.1.5. Organitzatives

5.1.5.1. Problemes culturals

5.1.5.2. Reticència al canvi

5.1.5.3. Redisseny dels processos de negoci

6. S'aconsegueix mitjançant

6.1. Projecte d'integració

6.1.1. Per organitzar

6.1.1.1. Ferramentes del projecte

6.1.1.2. Conceptes i activitats habituals

6.1.2. Inclou

6.1.2.1. Cicle de vida

6.1.2.1.1. Amb estats

6.1.2.2. Mètodes

6.1.2.3. Unitats de treball

6.1.2.3.1. Organitzats per tipus

6.1.2.4. Rols

6.1.2.4.1. Descriuen responsables

6.1.2.5. Ferramentes d'integració

6.1.2.6. Ferramentes de gestió