Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FUNCIONS by Mind Map: FUNCIONS

1. Funció de control

1.1. creació

1.1.1. debat d'investidura

1.1.2. debat d'acció política

1.1.3. propostes resolucions

1.1.4. programes

1.1.5. interpel·lacions

1.2. control polític

1.2.1. parlament

1.2.1.1. tècniques interrelació (8)

2. Pressupostos

2.1. Funció d'aprovació de pressupostos

2.1.1. anuals

2.1.1.1. debats sobre els 8 temes

2.2. Altres

2.2.1. òrgans de l'estat

2.2.1.1. corts generals

2.2.1.2. govern de l'estat

2.2.1.3. tribunals constitucionals

2.3. Funció electiva

2.3.1. parlament elegeix 6 poders

2.3.1.1. mesa

2.3.1.2. president

2.3.1.3. senadors

2.3.1.4. síndic de greuges

2.3.1.5. membres del parlament

2.3.1.6. membres institucionals