Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Casus Mandy by Mind Map: Casus Mandy

1. Familie:

1.1. Ouders: willen haar niet meer zien

1.2. Ouders willen haar niet bezoeken

1.3. Ouders storten geld tot haar 18jaar

1.4. De rest van de falmilie is aan de kant van de ouders

1.5. Ouders zijn tegen hun relatie

2. Mandy:

2.1. 17jarige meisje

2.2. zit in haar laatste jaar secundaire onderwijs

2.3. Heeft een relatie met Arnaud 24j

2.4. Mandy is zwanger van 14weken

3. Arnaud

3.1. 24jarige man

3.2. heeft een zoon van 2jaar van zijn vorige relatie

3.3. gokproblemen en heeft schulden

3.4. Is agressief t.o.v zoon en MAndy wanneer hij gedronken heeft

4. Relatie A&M

4.1. M. slaap vaak bij hem waardoor problemen met haar ouders

4.2. Wanneer ze bij hem is dan moet ze zorgen voor Nicolas(de zoon)

4.3. M. is 14weken zwanger

4.4. Ontdekt dat ze zwanger is na dat ze Arnaud heeft verlaten

4.5. Arnaud heeft haar in ziekenhuis gestuurt wnr hij achter komt te weten dat ze zwanger is

5. En nu?

5.1. M. weet niet wat doen voor het agressief gedrag van A.

5.2. Wil anoniem blijven

5.3. na ziekenhuis weet ze niet waar dat ze naartoe moet

5.4. weet niet of ze kan en wil school afmaken

6. Doel

6.1. We weten niet of de ouders weten dat ze zwanger is

6.2. relatie ouder/M goed brengen

6.3. A; gokproblemen, helpen

6.4. Zorgen dat N. in veilige omgeving blijft

6.5. Een dak, plaats, organitatie zoeken waar ze kan blijven wonen

6.6. kijken wat met haar schoolloopbaan

6.7. A. helpen bij het agressief gedrag dat hij voortoont