Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
E - learning by Mind Map: E - learning

1. výhody

1.1. individuální přístup

1.1.1. možnost seberealizace

1.1.2. přizpůsobení tempa studia

1.2. atraktivita

1.2.1. efektivita

1.2.2. dostupnost

1.3. úspora nákladů

1.3.1. min. organ. nákladů

1.3.2. rychlost

1.4. nezávislost na místě a čase

2. nevýhody

2.1. jednostranná komunikace

2.1.1. chybí možnost diskuze

2.1.2. absence osobního kontaktu

2.2. závislost na motivaci uživatelů

2.2.1. odpovědnost uživatelů

2.2.2. osobní rozvoj uživatelů

2.3. N na zakoupení softwaru

2.3.1. PC systém

2.3.1.1. nutnost minimální počítačové gramotnosti

2.3.2. správa vlastních kurzů