TRANSFORMASI KURIKULUM KEPADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRANSFORMASI KURIKULUM KEPADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN by Mind Map: TRANSFORMASI KURIKULUM KEPADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. DOKUMENT STANDART KURIKULUM DAN PRNTAKSIRAN (DSKP)

1.1. EKUITI DAN KUALITI

1.2. AKAUNTABILITI

1.3. PIAWAI PENGUKURAN

2. KEBERHASILAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

2.1. SANGAT BERKESAN

2.2. BAIK

2.3. KURANG BERKESAN

2.4. TIDAK BERKESAN

3. KEPENTINGAN MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN

3.1. GURU

3.1.1. GANTIAN

3.1.2. PEMANTAUAN

3.1.3. PERSEDIAAN

3.1.4. INGATAN

3.1.5. BAHAN

3.1.6. SISTEMATIK

3.1.7. YAKIN

3.1.8. REFLEKSI

3.2. MURID

3.2.1. MENARIK MINAT

3.2.2. KEFAHAMAN

3.2.3. KEMAHIRAN

4. RPH

4.1. MODEL PEMBELAJARAN MASTERI

4.2. MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI

4.3. MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH

5. RPT

5.1. MINGGU DAN TARIKH

5.2. STANDART KANDUNGAN

5.3. STANDART PEMBELAJARAN

5.4. STANDART PRESTASI

5.5. PENTAKSIIRAN BILIK DARJAH

6. TRANSFORMASI KURIKULUM KEBANGSAAN

6.1. KURIKULUM KEBANGSAAN

6.1.1. KURIKULUM RASMI

6.1.1.1. KSSR

6.1.1.2. KSSM

6.1.2. New Topic

6.2. DOKUMEN KURIKULUM

6.2.1. STANDART KANDUNGAN

6.2.2. STANDART PEMBELAJARAN

6.2.3. STANDART PRESTASI

6.3. KURIKULUM BILIK DARJAH

6.3.1. STANDART KANDUNGAN

6.3.1.1. UNIT 1

6.3.1.1.1. TAJUK 1

6.3.1.1.2. TAJUK 2

6.3.1.2. UNIT 2

6.3.1.2.1. TAJUK 3

6.3.1.2.2. TAJUK 4

7. TRANSFORMASI KURIKULUM STANDART (KSSR/KSSM)

7.1. STANDART KANDUNGAN

7.2. STANDART PEMBELAJARAN

7.3. STANDART PRESTASI

7.4. EMK

7.5. KBAT

7.6. MASA

7.7. PENILAIAN

7.8. PDPC

7.9. REFLEKSI

7.10. KANDUNGAN

7.11. PEDAGOGI

7.12. PENTAKSIRAN