Bons usos digitals

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bons usos digitals by Mind Map: Bons usos digitals

1. Privacitat

2. Respecte

3. Seguretat

4. Tenir cura amb els missatges que enviam als xats o als foros

5. Drets d'autor

6. Fes servir alies, no posis mai el teu nom real

7. Pensa-t'ho bé abans de publicar el que sigui, un cop l'hagis penjat perds totalment el control.

8. No fagis servir sempre la meteixa contrassenya, cambia-la , fes servir contrassenyes diferents i que no siguin simples, que continguin majúscules i números

9. Cyberbulling

10. Llegir abans de fer click

11. Navegar per webs segures

12. Tingues un cert criteri a la hora de agregar persones ja que no tothom te intencions bones.

13. Còpies de seguretat

14. Tenir un làois de memòria et pot ajudar molt per desar-hi còpies dels teus arxius més importants i carpetes. D'aquesta manera si el teu ordinador te algun problema no perdràs els teus arxius més importants

15. bateria

16. Quan carreguis la bateria, fes-ho fins al 100% de la seva capacitat.

17. S'aconsella a tots els usuaris que mantinguin els portatils endollats a la corrent el màxim temps possible i en especial durant el funcionament de el aparell.

18. https://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_d%27autor

19. https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso

20. https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/tic-telecomunicaciones/paginas/seguridad-internet-navegacion.html