Matematika II

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Matematika II by Mind Map: Matematika II

1. Derivace

1.1. Jedna proměnná

1.1.1. Matematika I

1.2. Více proměnných

1.2.1. Parciální derivace

1.2.1.1. Extrémy

1.2.1.1.1. Lokální extrémy

1.2.1.1.2. Globální extrémy

1.2.2. Směrové derivace

1.2.2.1. Gradient

2. Integrace

2.1. Určitý integrál

2.1.1. Horní mez

2.1.2. Dolní mez

2.2. Neurčitý integrál

2.3. Dvojné integrály

2.3.1. Bez transformace

2.3.1.1. Hmostnost homogenní plochy

2.3.1.2. Obsah plochy

2.3.2. S transformací

2.3.2.1. Těžiště plochy

2.3.2.2. Statický moment plochy