Cloud Computing

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cloud Computing by Mind Map: Cloud Computing

1. Wat?

1.1. Cloud computing is een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider.

2. Positief

2.1. Overal beschikbaar

2.2. Alle documenten beschikbaar

2.3. Geen USB nodig

3. Negatief

3.1. Internet nodig

3.2. Onveiliger