walterboschak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
walterboschak by Mind Map: walterboschak

1. Toekomst?

1.1. Stijgende prijzen

1.2. Dalende prijzen

2. Primair

2.1. Hoog

2.1.1. Ontwikkelingsland = Perferie

2.2. Formeel

2.2.1. kapitaalintensief: plantage

2.3. Informeel

2.3.1. arbeidsintensief: keuterboertje

3. Secundair

3.1. Hoog

3.1.1. Semi-periferie

3.2. Formeel

3.2.1. Ambacht

3.3. Informeel

3.3.1. Moderne industrie

4. Diensten

4.1. Kwartair

4.1.1. Hoog

4.1.1.1. Centrum

4.2. Tertiair

4.2.1. Hoog

4.2.1.1. Centrum

4.3. Informeel

4.4. formeel

5. Perferie

5.1. Grondstoffen

5.1.1. Delfstoffen en landbouwproducten

5.1.1.1. Misoogsten

5.1.1.2. Dalende grondstofprijzen

5.1.1.2.1. oplossing: exportvalorisatie

5.1.1.3. Eenzijdig exportpakket

5.1.1.3.1. Ghana: 35% export is cacao

5.1.1.4. Fluctuerende prijzen

6. Centrum

6.1. Industriële producten

6.1.1. Stijgen in waarde

7. Ruilvoetverslechtering

8. Nu?

8.1. Stijgende prijzen

8.1.1. Winst naar Multinationals

8.1.1.1. Nestlé, Unilever