TEMAS RELACIONADOS CON FOL NA PELÍCULA "LOS LUNES AL SOL"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TEMAS RELACIONADOS CON FOL NA PELÍCULA "LOS LUNES AL SOL" by Mind Map: TEMAS RELACIONADOS CON FOL NA PELÍCULA "LOS LUNES AL SOL"

1. CONVENIOS COLECTIVOS

2. INFLUENCIA DO DESEMPREGO NA SAÚDE

3. DIFICULTADE ESPECIAL DE ATOPAR EMPREGO PARA OS MAIORES DE 50 ANOS

4. CONFLICTOS COLECTIVOS: FOLGA

5. TRABALLO ILEGAL

6. DISTINTAS ACTITUDES FRONTE AO DESEMPREGO (ACTIVA VS PASIVA)

7. EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO