Tanzimat Fermanı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tanzimat Fermanı by Mind Map: Tanzimat Fermanı

1. 3 Kasım 1839

2. Sultan Abdülmecid fermanı imzalamıştır.

3. Gülhane Parkında ferman ilan edilmiştir.

4. Tanzimat Fermanı'nın diğer iki isimleri ise; Tanzimat-ı Hayriye, Gülhane Hatt-ı Şerif-i

5. Tanzimat kelimesi "düzenleme" anlamına gelmiştir.