Webavis på mellemtrinnet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Webavis på mellemtrinnet by Mind Map: Webavis på mellemtrinnet

1. kommunikation

1.1. kommentar

1.1.1. Skriftlige kommentarer efter hvert indlæg, kan give mulighed for diskussion af emnet

1.1.2. Kommentarerne drøftes jævnligt fælles i klassen

1.2. Vurdering af relavans

1.2.1. kommunikative overvejselser i forhold til målgruppen

1.3. forholde sig til information og kommunikation i netbaserede fællesskaber

2. videndeling

2.1. Eleverne deler deres viden med webavisen, og dermed med læserne. Denne viden kan danne baggrund for yderligere fordybning i faglige emner

2.2. Eleverne lærer af hinandens måde at gøre tingene på.

2.3. Mulighed for positiv spejling (elev - elev og lærer - elev, gensidig inspiration)

3. Informations- og vidensøgning

3.1. Kildekritik

3.1.1. Eleverne forholder sig kritisk overfor egne og andres indlæg

3.1.2. Eleverne forholder sig kritisk overfor de kilder, de bruger som grundlag for deres indlæg

3.2. Søgeteknik

4. Produktion

4.1. Rettigheder

4.1.1. Eleverne præsenteres for nogle af reglerne om digital kopiering

4.1.2. Der samles jævnligt op på, om reglerne overholdes

4.1.3. Eleverne får kendskab til analyse af symboler for copyright mv og kendskab til creative commons

4.2. Udtrykke sig multimodalt

4.2.1. Elevernes opfordres til at bruge lyd, billede video

4.3. Web 2.0 værktøj

4.3.1. Kan anvende kendte og præsenteres for nye relavente web 2.0 værktøjer

4.3.2. Eleverne arbejder i procesorienterede arbejdsformer

4.4. Etiske overvejelser

4.4.1. Overvejelser om hvordan man som individ og gruppe fremstår på nettet

4.4.1.1. Elevens overvejelser omkring sig selv og sin rolle i samfundet

4.4.1.2. bruge regler og normer for acceptabelt sprogbrug og adfærd på nettet

4.4.2. Presseskik

4.4.3. vurdere konsekvenser af elektronisk offentliggørelse til alle eller specifikke målgrupper

4.5. Æstetiske overvejelser

5. Didaktisering

5.1. Lærerne laver webstedet og dermed den didaktiske ramme. Lærerne sætter også rammerne for, hvordan der skal arbejdes

5.2. Eleverne kommer med forslag til hvad avisen skal indeholde, og hvordan arbejde og kommunikationen skal foregå

6. Analyse

6.1. Eleverne analyserer hinandens indlæg ud fra varierende faglige mål, og kommenterer på det skriftligt

6.2. Analysen foretages lejlighedsvist mundtligt i klassen

6.3. Hele avisen analyseres løbende, og det vurderes, om indholdskategorierne skal skiftes ud

7. Samarbejde

7.1. Kollaborativt samarbejde

7.1.1. Eleverne kan skrive sammen i google docs

7.1.2. Eleverne kan arbejde sammen om web 2 produkter

7.1.3. Eleverne opbygger et fælles produkt for hele elevgruppen

7.2. Lære at lære...

7.3. Deltagelse i samfundet

7.4. Oplyse hinanden og opleve sammen

8. Netværkskompetence

8.1. Avisen kan læses og redigeres af eleverne på tre årgange, på forskellige skoler. Avisen kan give grundlag for netværk eleverne i mellem

8.2. Eleverne øver sig i at begå sig i et relativt sikkert netværk

9. Navigation på nettet

9.1. Tyde og anvende tegn og symboler i de multimodale tekster