PROBLEEMÕPE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROBLEEMÕPE by Mind Map: PROBLEEMÕPE

1. II etapp

1.1. ANKURDATUD ÕPE

1.1.1. probleemi esitamine

1.1.2. erinevate teooriate kasutamine

2. I etapp

2.1. PROBLEEMI TEKITAMINE

2.1.1. probleemi esitamine

2.1.1.1. kirjalik

2.1.1.2. suuline

2.1.2. selgitamine

2.1.3. põhjendamine

3. III etapp

3.1. JUHTUMIPÕHINE ÕPE

3.1.1. juhtumi kirjeldamine

3.1.2. probleemi leidmine

3.1.3. analüüs

3.1.4. lahenduste leidmine