Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Probleemõpe. by Mind Map: Probleemõpe.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Probleemõpe.

2 etapp

Ankurdatud õpe

Probleemi esitamine

erinevate teooriate kasutamine

1 etapp

Probleemi tekitamine

probleemi esitamine, kirjalik, suuline

Selgitamine

Pöhjendamine

3 etapp

Juhtumipõhine õpe

Juhtumi kirjeldamine

Probleemi leidmine

Analüüs

Lahenduste leidmine