Probleemõpe.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Probleemõpe. by Mind Map: Probleemõpe.

1. 2 etapp

1.1. Ankurdatud õpe

1.1.1. Probleemi esitamine

1.1.2. erinevate teooriate kasutamine

2. 1 etapp

2.1. Probleemi tekitamine

2.1.1. probleemi esitamine

2.1.1.1. kirjalik

2.1.1.2. suuline

2.1.2. Selgitamine

2.1.3. Pöhjendamine

3. 3 etapp

3.1. Juhtumipõhine õpe

3.1.1. Juhtumi kirjeldamine

3.1.2. Probleemi leidmine

3.1.3. Analüüs

3.1.4. Lahenduste leidmine