Get Started. It's Free
or sign up with your email address
uus mõte by Mind Map: uus mõte

1. lahendajateks on õpilased

2. õpilased ise hindavad lahendusi

3. aktiivsus

4. meetodid

5. oskuste arendamine

6. võimaldab

7. lahendusvõimaluste rohkus