Get Started. It's Free
or sign up with your email address
uus mõte by Mind Map: uus mõte

1. aktiivsus

2. meetodid

3. lahendajateks on õpilased

4. oskuste arendamine

5. võimaldab

6. õpilased ise hindavad lahendusi

7. lahendusvõimaluste rohkus