LES CIVILITZACIONS FLUVIALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LES CIVILITZACIONS FLUVIALS by Mind Map: LES CIVILITZACIONS FLUVIALS

1. L'APARICIÓ DE L'ESCRITURA

1.1. Va aparèixer a 3.000 aC a Mesopotàmia

1.2. Conservaven dades

2. DE LES CIUTATS ALS IMPERIS

2.1. Les primeres grans civilitzacions es van desemvolupar a MESOPOTÀMIA, EGIPTE, l'INDIA I LA XINA fa uns 5.000 anys reben el nom de civilitzacions fluvials MESOPOTÀMIA: Tigris i l'Eufrates, EGIPTE: el Nil, l'INDIA: L'Indus i la XINA: Huang He i Iang-Tsé

2.2. UN PODER POLÍTIC FORT

2.2.1. El poder es va concentrar en un rei, dirigia un exèrcit i solia complir funcions religioses

2.3. UNA SOCIETAT MOLT JERARQUITZADA

2.3.1. La població estava dividida en dos grups molt diferents: una minoria de privilegiats i una majoria sotmesa

2.4. LA CONSTRUCCIÓ DE GRANS OBRES

2.4.1. Els reis van potenciar la construcció de canals, permetien portar aigua a terres fins aleshores seques, per augmentar les collites