INERCIJSKI I NEINERCIJSKI SUSTAVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INERCIJSKI I NEINERCIJSKI SUSTAVI by Mind Map: INERCIJSKI I NEINERCIJSKI SUSTAVI

1. U NEINERCIJSKOM SUSTAVU

1.1. 1. pokus- UBRZANO GIBANJE

1.1.1. RAZINA VODE U KANTI SE POVEĆAVA NA ISTOJ STRANI NA KOJOJ DJELUJEMO SILOM, A NA SUPROTNOJ STRANI SE SMANJUJE

1.2. 2. pokus- USPORENO GIBANJE

1.2.1. RAZINA VODE JE VIŠA NA SUPROTNOJ STRANI NA KOJOJ DJELUJEMO SILOM, A NA STRANI NA KOJOJ DJELUJE SILA RAZINA VODE JE MANJA

2. U INERCIJSKOM SUSTAVU

2.1. 1.pokus- JEDNOLIKO GIBANJE

2.1.1. RAZINA VODE SE NE MIJENJA NA NIJEDNOJ STRANI DOK SE KANTA GIBA

2.1.1.1. ZAKLJUČAK: u inercijskom sustavu nema inercijske sile jer se voda nije gibala

3. NEINERCIJSKI SUSTAV

3.1. REFERENTNI SUSTAV KOJI SE GIBA UBRZANO U ODNOSU NA INERCIJSKI SUSTAV

3.2. INERCIJSKA SILA

3.2.1. sila koja se pojavljuje u neinercijskom sustavu zbog tromosti tijela. Ima smjer suprotan smjeru ubrzanja kojim se ubrzava sustav.

3.2.2. ima smjer suprotan smjeru ubrzanja kojim se ubrzava sustav

3.2.3. PRIVIDNA SILA

3.2.4. CENTRIFUGALNA SILA->inercijska sila koju promatrači primjećuju, a giba se po kružnoj putanji

3.2.5. Fi=-ma

3.2.6. pojava inercijske sile znači da se brzina sustava mijenja, a ona se može mijenjati po iznosu i po smjeru

3.3. BEZ UVOĐENJA INERCIJSKE SILE II Newtnow zakon NE BI VRIJEDIO

3.4. NE VRIJEDI GALILEJEV PRINCIP INERCIJE ZBOG PRISUTNOSTI INERCIJSKE SILE

4. INERICIJSKI SUSTAV

4.1. REFERENTNI SUSTAV KOJI SE GIBA JEDNOLIKO ILI MIRUJE

4.2. VRIJEDE SVI NEWTNOWI ZAKONI I GALILEJEV PRINCIP INERCIJE

5. POKUS 1-DJELOVANJE SILOM NA KANTU VODE

6. ZAKLJUČAK : takvo gibanje vode uzrokuje djelovanje inercijske sile koja ima suprotnu orijentaciju od sile kojom mi djelujemo

7. I Newtnow zakon u neinercijskom sustavu

7.1. Prvi Newtonov zakon nema jednak oblik kao u inercijskim sustavima jer tijelo u neinercijskom sustavu ima akceleraciju bez djelovanja vanjske razltantne sile, ali svejedno tijelo se nastoji vratiti u početni položaj.

8. INERCIJA/TROMOST - svojstvo tijela da se opire promjeni stanju gibanja

8.1. ZAKONI KOJI GOVORE O INERCIJI

8.1.1. I Newtnow zakon(ZAKON INERCIJE)

8.1.1.1. I Newtnow zakon- TIJELO MIRUJE ILI SE GIBA JEDNOLIKO PO PRAVCU, AKO JE NA NJEGA UKUPNA SILA JEDNAKA 0 !!

8.1.2. GALILEJEV PRINICP INERCIJE

8.1.2.1. TIJELO SE GIBA JEDNOLIKO UKOLIKO NE MEĐUDJELUJE SA OKOLINOM