Eesti iseseisvumise taastamine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Eesti iseseisvumise taastamine by Mind Map: Eesti iseseisvumise taastamine

1. Ärkamisaeg

1.1. Fosforiidisõda

1.2. Poliitilise surve nõrgenemine

1.3. Eesti poliitvangide vabanemine

2. 1987. septembris IME-projekt

2.1. loosung ENSV üleviimisest isemajandamisele

3. 1987. detsembris Eesti Muisuskaitse Selt

3.1. esimene mittenõukogulik massiorganisatsioon

3.2. peaaegu nagu poliitiline erakond

4. 23. august 1987 Tallinnas rahvakoosolek

4.1. MRP aastapäev

4.2. nõuti MRP salaprotokollide hukkamõistmist ja Nõukogude annektsiooni lõpetamist

5. 1988 Tartu rahu aastapäev

5.1. Tartus meeleavaldus

5.2. ajati laiali

6. Eesti Vabariigi aastapäev

6.1. suurem rahvakoosolek Tallinnas

6.2. võimud ei riskinud laiali ajada

7. 1988 aprillis hakkas Rahvarinne loomine

7.1. eesotsas Edgar Savisaar ja Marju Lauristin

7.2. rahvas toetas kõiki algatusi kolme aasta jooksul

7.3. varjasid kasutades retoorikat perestroikapoliitikast

8. Laulev revolutsioon

8.1. kevadel/varasuvel

8.2. noored kogunesid öösel, et rahvuslikke laule laulda

8.3. Tallinna Lauluväljakul kümned tuhanded inimesed ja ansamblid

8.4. öölaulupeod

9. 17. juuni Lauluväljakul meeleavaldus

9.1. Rahvarinne kutsus

9.2. 150 000 inimest

9.3. päev ennem tagandati K. Vaino EKP KK esimese sekretäri kohalt

9.3.1. asemele tuli Vaino Väljas

10. Vastasseisu kujunemine

11. 1988. aasta suvel kujunes Rahvarindele vastane Interliikumine

11.1. impeeriumimeelsed muulased

12. Töökollektiivide Ühendnõukogu

12.1. ühendas suurtehaseid

12.2. venekeelse tööliskonnaga

12.3. pretendeeris Eesti töölisklassi arvamuse väljandaja rollile

12.4. vastukaaluks eestimeelne Töökollektiivide Liit

13. EKP uus juhtkond proovis olla poliitiline tsenter

13.1. Tallinna ja Moskva vaheliste pingete maandaja ja tasakaalustaja

14. 16. november 1988 Ülemnõukogu errakorraline istung

14.1. suveräänsusdeklaratsioon

14.2. Nõukogude Liidu juhtkond ei tunnistanud akti

15. 1989 salaprotokollide ametlik möönimine, õigustühiseks kuulutamine ja hukkamõistmine

15.1. tunnistati, et Balti riikide inkorporeerimine oli vastu rahva tahtmist

16. 23. august 1989 Balti kett

16.1. MRP 50. aastapäeval

16.2. Eesti, Läti ja Leedu rahvarindel 600 km pikkune kett Tallinnast Vilniuseni

16.3. ligi kaks miljonit inimest

17. Uus suurlõhe

18. 1989. aastal tekkis Eestis kodanike komiteede liikumine

18.1. eesmärk Eesti Vabariik taastada ajaloolise ja juriidilise järjepidavuse alusel

18.2. taheti registreerida Eesti Vabariigi kodanikud ja nende järglased

18.3. seadusliku rahvaesinduse Eesti Kongressi valimised

18.4. alguses Rahvarinne ja EKP ei toetanud, liitusid viimasel minutil

19. Iseseisvumise taastamine

20. 24. veebruar 1990 Eesti Kongress valimised

20.1. edu sai radikaalsematel rahvuslikkel jõududel

20.2. juhatuse eesotsas Tunne Kelam

20.3. kutsusid boikoteerima Ülemnõukogu valimisi

21. Ülemnõukogu valimised

21.1. Edgar Savisaar peaminister

21.2. Arnold Rüütel esimees

22. 30. märts 1990 kuulutas Ülemnõukogu välja üleminekuperioodi

22.1. pidi lõppema Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega

22.2. võeti kasutusele Eesti Vabariigi nimi ja sümboolika

22.3. Moskva vastas majandusblokaadiaga

22.4. interliikujate korraldatud streigid

23. 15. mai 1990 riigipöörekatse interliikujate poolt

23.1. samal päeval alustati Kodukatse loomist

24. Nõukogude Liit proovis toore jõuga kukutada Balti riikide valitsusi

24.1. sõjavägi ründas tsiviilojekte

24.2. maailm mõistis hukka Moskva teod

24.2.1. Jeltsin ruttas tunnustama Baltimaade iseseisvust

25. Nõukogude juhtkond koostas referendumi

25.1. NSVL tuleviku kohta

25.2. tulemusi oleks kasutatud impeeriumi jõuga kooshoidmise õigustamiseks

26. Eestis kuulutas välja referendumi iseseisvuse küsimuses

26.1. Eesti Komitee boikotüleskutse

27. 3. märts 1991 referendum

27.1. 948 000 inimest

27.2. 77,8% hääletasid isesesvuse poolt

27.3. mõjus vahend Läänes tehtavas selgitustöös Balti riikide iseseisvuse kaitseks

27.4. Kremlit tulemused ei huvitanud

28. 19. august 1991 toimus sõjaväeline riigipöördekatse - augustiputš

28.1. osalesid tähtsamad Nõukogude Liidu ametimehed

28.2. Eestisse sisenes õhudessantvägede soomuskolonn Pihkvast ja suundus Tallinna poole

29. 20. august 1991 kuulutati Eesti Vabariigi iseseisvus taastatuks ja otsustati uue põhiseaduse koostamiseks luua pariteetsetel alustel Põhiseaduse Assamblee