classificació d'eines

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
classificació d'eines by Mind Map: classificació d'eines

1. de percusio

1.1. martell de bola

1.2. martell

1.3. maça

1.4. martell d'orella

2. de tall

2.1. Xerrac

2.2. serra

2.3. serra de vorgir

2.4. Serra de marqueteria

2.5. serra d'arquet

2.6. tisores de planxa

2.7. alicates de tall

3. de protecció

3.1. ulleres

3.2. guants

4. de cargolar

4.1. tornavís de boca plana

4.2. tornaví d’estrell

4.3. clau fixa

4.4. clau d’estrella colzada

4.5. clau Allen

4.6. clau anglesa

5. de perforacio

5.1. barrina

5.2. filaberquí

5.3. trepant portàtil

5.4. trepant de sobretaula

6. de friccio o d'abrasió

6.1. llima

6.2. raspa

7. de soldar

7.1. soldador elèctric

7.2. soldador de gas

8. eines passives

8.1. Cargol de banc

9. de mesurar, traçar i marcar

9.1. compàs de punta

9.2. puntes de senyalar

9.3. regle graduat d'acer

9.4. escaire

9.5. cinta mètrica

9.6. goniòmetre

9.7. peu de rei

9.8. nivell