Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OS by Mind Map: OS

1. Backup: Tạo một bản sao dữ liệu, nhằm khôi phục phòng khi dữ liệu gốc gặp vấn đề.

2. Install: Quá trình tạo, trích xuất, di chuyển các tập tin, dữ liệu cần thiết để chạy trên máy tính.

2.1. Có 3 cách để Install: 1. Chạy ứng dụng cài đặt. 2. Chạy trên đĩa. 3. Tải xuống chương trình cài đặt.

3. Upgrade: Nâng cấp phần mềm, cập nhập thêm dữ liệu hoặc tinh chỉnh dữ liệu.

4. (Mạng thông tin) Thành phần bao gồm các thiệts bị (PC, Server, điện thoại ... (Các thiết bị có thể sử dụng và kết nối mạng)) được kết nối với nhau thông qua một giao thức thống nhất để nhập và xuất dữ liệu.

5. Setup/Install

5.1. Setup: Quá trình tổng thể kết nối và chuẩn bị một phần mềm, thiết bị để máy tính có thể hoạt động một cách hợp lí.

6. Migration

6.1. (Di cư) Chuyển phân vùng ổ đĩa, có thể chọn đổi định dạng ổ đĩa.

7. Upgrade/Downgrade

7.1. Downgrade: Hạ cấp phần mềm, trả dữ liệu về lại phiên bản trước đó.

8. Backup/Restore

8.1. Restore: Quá trình sử dụng Backup để khôi phục dữ liệu.

9. Virus

9.1. Một chương trình, tập hợp lệnh hoặc macro được thiết kế để tấn công, gây thiệt hại, phá hoại dữ liệu, ăn cắp dữ liệu hoặc làm một số hành động mà chủ sở hữu không mong muốn.

10. Command line

10.1. GIao diện màn hình cho phép người dùng sử dụng bàn phím để điều khiển thiết bị.

11. NTFS/EXT 4

11.1. NTFS: New technology files system là một loại định dạng ổ đĩa, dùng để hệ thống tổ chức thông tin.

11.2. EXT 4: Một hệ thống tệp sử dụng cho hệ điều hành LINUX.

12. Remote control

12.1. Sử dụng các phương thức để điều khiển thiết bị từ xa: 1. Ứng dụng (Teamviewer). 2. Dây LAN, BLE.

13. Multi OS

13.1. Phương thức cho phép cùng lúc khởi động nhiều hệ thống vận hành (Windows, Linux, MacOS,...).

14. Network