Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CERVELL by Mind Map: CERVELL

1. PARTS DEL CERVELL

1.1. AMIGDELES

1.1.1. òbul temporal

1.1.2. formació de moltes emocions

1.1.3. centre d' otopreservació

1.1.4. forma

1.1.4.1. opinions

1.1.4.2. jutja

1.2. SISTEMA LÍMBIC

1.2.1. area central del cervell

1.2.2. es troba en el cos callos

1.2.3. controla emocions

1.2.4. dona respostes sobre elles

1.3. HIPOTÀLEM

1.3.1. controla les accions autónomes

1.3.2. esta relacionada amb les emocions fortes

1.4. TÀLEM

1.4.1. centre de control del sistema líbic

1.4.2. si es fa mal bé

1.4.2.1. l'estat emocional cambia

1.4.3. controla les accions

1.4.3.1. de l'amigdala

1.4.3.2. de l'hipotàlem

1.4.3.3. de l'hipocam

1.5. TALL ENCEFALIC

1.5.1. resposable de les reaccions emocionals

1.6. ÀREA VENTRAL TEGMENTAL

1.6.1. produeix sensasions placenteres

1.7. SEPTUM

1.7.1. darrere de l'hipotalem

1.7.2. dins, centre de l'organ

1.7.2.1. les dones tene 4

1.7.2.2. els homes tenen 1

1.8. CIRCUMVOLUCIÓ

1.8.1. dona flexibilitat

1.9. GANGLIS BASALS

1.9.1. nuclis envolten

1.9.1.1. el sistema líbic profund

1.9.2. integra

1.9.2.1. moviment

1.9.2.2. sentiments

1.9.2.3. pensament

1.10. LÓBULS

1.10.1. TEMPORALS

1.10.1.1. controla la memoria

1.10.2. FRONTALS

1.10.2.1. controla emocions

1.11. ESCORÇA PREFRONTAL

1.11.1. responsable de la concertació

1.11.2. centre del impulsos emocionals

1.11.3. poca activitat

1.11.3.1. pot fer que la persona sigui

1.11.3.1.1. desorganizada

1.11.3.1.2. antisocial

2. TIPUS

2.1. CERVELL RÈPTIL

2.1.1. instins bàsics

2.1.1.1. supervivencia

2.1.1.1.1. desig sexual

2.1.1.1.2. recerca del mejar

2.1.1.1.3. respostes agresives

2.1.2. part més antiga

2.1.3. respostes

2.1.3.1. automàtiques

2.1.3.2. programadas

2.2. CERVELL EMOCIONAL

2.2.1. s'adapta a amenaces externes

2.2.2. funcions

2.2.2.1. Processar les diferents emocions

2.2.2.2. Experimentar temors...

2.2.2.3. Arxivar la memòria emocional

2.2.3. constant interacció

2.2.3.1. cervell emocional

2.2.3.2. neocòrtex

2.2.3.2.1. control de les emocios

2.3. NEOCÒRTEX

2.3.1. només el tenim els humans

2.3.2. capacitat

2.3.2.1. de pensar de forma extracta

2.3.2.2. relacionar-nos

2.3.3. parts importants

2.3.3.1. lòbulo

2.3.3.1.1. encarregat de en la coordinació de les diferents emocions

2.3.4. funcions

2.3.4.1. Pensar i planificar

2.3.4.2. El llenguatge

2.3.4.3. La imaginació

2.3.4.4. La creativitat

2.3.4.5. La capacitat d’abstracció

2.3.4.6. La resolució de problemes

3. SISTEMA ENDOCRÍ

3.1. onjunt d’òrgans que alliberen

3.1.1. hormones

3.1.1.1. ADRENALINA

3.1.1.2. CORTISOL

3.1.1.3. DINORFINES

3.1.1.4. DOPAMINA

3.1.1.5. ENCEFALINES

3.1.1.6. ENDORFINES

3.1.1.7. OXITOCINA

3.1.1.8. SEROTONINA

3.2. S’encarrega de diverses funcions metabòliques de l’organisme