EINES DE TREBALL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EINES DE TREBALL by Mind Map: EINES DE TREBALL

1. eines de tall

1.1. Xerrac

1.2. Serra

1.3. Serra de vogir

1.4. Serra de marqueteria

1.5. Serra d'arquet

1.6. Tisores de planxa

1.7. Alicates de tall

2. Eines de perforació

2.1. Filaberquí

2.2. Trepant portàtil

2.3. Trepant de sobretaula

2.4. Barrina

3. Eines d’abrasió o fricció

3.1. raspa

3.2. Llima

4. Eines de percussiò

4.1. martell

4.2. martell d'orella

4.3. maça

4.4. martell de bola

5. Eines d'agafar o retenir

5.1. Alicates universals

5.2. Alicates de boca plana

5.3. Alicates de boca rodona

5.4. Serjant

5.5. Serjant de marqueteria

6. Eines de cargolar

6.1. Tornavís de boca plana

6.2. Tornavís d'estrell

6.3. Clau fixa

6.4. Clau d'estrell colzada

6.5. Clau Allen

6.6. Clau anglesa

7. Eines passives

7.1. Cargol de banc

8. Eines de musarar, traçar i marcar

8.1. Compàs de punta

8.2. Puntes de senyalar

8.3. Regle graduat d'acer

8.4. Escaire

8.5. Goniòmetre

8.6. Peu de rei

8.7. Nivell

8.8. Cinta mètrica

9. Eines de soldar

9.1. Soldar elèctric

9.2. Soldador de gas

10. Elements de protecció

10.1. Ulleres

10.2. Guants