EINES DE TREBALL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EINES DE TREBALL by Mind Map: EINES DE TREBALL

1. Eines de perforació

1.1. Filaberquí

1.2. Trepant portàtil

1.3. Trepant de sobretaula

1.4. Barrina

2. Eines d'agafar o retenir

2.1. Alicates universals

2.2. Alicates de boca plana

2.3. Alicates de boca rodona

2.4. Serjant

2.5. Serjant de marqueteria

3. Eines de cargolar

3.1. Tornavís de boca plana

3.2. Tornavís d'estrell

3.3. Clau fixa

3.4. Clau d'estrell colzada

3.5. Clau Allen

3.6. Clau anglesa

4. Eines de musarar, traçar i marcar

4.1. Compàs de punta

4.2. Puntes de senyalar

4.3. Regle graduat d'acer

4.4. Escaire

4.5. Goniòmetre

4.6. Peu de rei

4.7. Nivell

4.8. Cinta mètrica

5. Elements de protecció

5.1. Ulleres

5.2. Guants

6. eines de tall

6.1. Xerrac

6.2. Serra

6.3. Serra de vogir

6.4. Serra de marqueteria

6.5. Serra d'arquet

6.6. Tisores de planxa

6.7. Alicates de tall

7. Eines d’abrasió o fricció

7.1. raspa

7.2. Llima

8. Eines de percussiò

8.1. martell

8.2. martell d'orella

8.3. maça

8.4. martell de bola

9. Eines passives

9.1. Cargol de banc

10. Eines de soldar

10.1. Soldar elèctric

10.2. Soldador de gas