Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Energiformer by Mind Map: Energiformer

1. Der findes 7 forskellige former for energi: Bevægelse, beliggenhed, kemisk, varme, stråling, kerne og elektriskenergi

1.1. Energi kan omsættes til andre energiformer

1.2. Energi kan ikke forsvinde, nogle energiformer ved vi bare ikke hvordan man udnytter.

2. Fossilebrændstoffer som kul og olie. (udleder CO2)

3. Vedvarende enerigi

3.1. Vandkraft

3.2. Solenergi

3.3. Vindkraft

3.4. Jordvarme

3.5. udleder ikke CO2 og er bedre for miljøet

3.6. Slipper ikke op

4. Energi i hverdagen

4.1. El

4.2. Brændstof

4.3. Grøn-energi

5. Energi i fremtiden

5.1. Hvad ville være bedst for vores miljø og klima på længere sigt?

6. Nye alternativer

6.1. Fision

6.2. En måde at udnytte mest muligt

6.3. Tilgængelig for alle