กรมอุทยาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรมอุทยาน by Mind Map: กรมอุทยาน

1. Command Center

1.1. Video Wall 49"

1.2. Monitor Controller

2. Digital Sinage

2.1. Monitor Controller

2.2. Internet/USB

2.3. Monitor : จอ

2.3.1. Touch Screen

2.3.2. Non Touch Screen

3. ระบบ Security

3.1. จดจำใบหน้า

3.1.1. บันทึก : Strorage

3.1.2. Detector

3.1.2.1. License

3.1.2.2. Server

3.1.2.3. นับจำนวน

3.1.2.4. Storage

3.2. นับจำนวนคน

3.2.1. หลายๆ คน

3.2.1.1. Licence

3.2.1.2. Server

3.2.1.3. Storage

3.2.2. ทีละคน Single

3.2.2.1. Licence

3.3. ตรวจสอบทะเบียนรถ

3.3.1. Licence

3.3.2. Server

3.3.3. Storage

3.4. อุปกรณ์

3.4.1. cctv

3.4.2. Server

3.4.3. Storage

4. Wifi Management

4.1. AP

4.2. SW

4.3. ICS

4.4. Touch Navi

4.4.1. Licence

4.4.2. ALE Aruba : ตัวเชื่อมต่อ

4.4.3. Wifi Controller

4.4.3.1. AP

5. Black haul

5.1. ตัวรับสัญญาณ

5.2. ตัวส่งสัญญาณ

6. See it live

6.1. Web App

6.2. CCTV

6.3. Internet

6.4. Sensor

6.4.1. MP 2.5

6.4.2. อุณหภูมิ

6.4.3. ความชื้น