polisaharidi

filip bele

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
polisaharidi by Mind Map: polisaharidi

1. homopolisaharidi

1.1. skrob

1.2. celuloza

1.3. glikogen

1.4. pektin

2. heteropolisaharidi

2.1. heparin

3. funkcija

3.1. strukturni

3.2. hidratizirani

3.3. rezervni

4. o poloisaharidima

4.1. ugljikohidrati koji se sastoj od velikog broja monosaharida povezanih glikozidnom vezom